x

Orderregistrering


Nyheter


Returpallar av plast bättre miljöval än träpallar i livsmedelsindustrin

22 Mars

temporary-16

Returpallar tillverkade av plast som används om och om igen är överlägset bättre för miljön än pallar av trä. En ny rapport visar att en returpall har 61 procent lägre koldioxidutsläpp än en motsvarande träpall.

Svenska Retursystem har jämfört livscykelanalyserna för returpallar av plast med motsvarande pallar av trä. Jämförelsen visar att returpallarna av plast är betydligt bättre för miljön än träpallar.

– Resultatet utmanar den rådande sanningen om att förnybara råvaror alltid är ett bättre val för miljön. Livscykelanalyserna visar att pallar tillverkade i slitstark plast som kan användas om och om igen under många år är bättre för miljön än pallar av trä som eldas upp efter att de använts ett fåtal gånger, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Att returpallen är bättre för miljön beror framför allt på att den har en betydligt längre livslängd, att den kan repareras och att den återvinns när den är helt uttjänt. En returpall har en beräknad livslängd på 15 år, jämfört med en träpall som håller i 1-2 år. Returpallen väger också 10 kg mindre än träpallen, vilket ger en lägre bränsleförbrukning vid transport.

Mer om livscykelanalyserna

Livscykelanalyserna för returpallen (Helpall grå) och för EUR-pallen är framtagna av mastersstudenter från civilingenjörsprogrammet energi-miljö-management på Linköpings Universitet, och har verifierats av RISE, Research Institutes of Sweden. Studenterna har tittat på användningen av pallarna inom livsmedelsindustrin.

Inom metoden för livscykelanalyser finns det olika sätt att se på förbränning av träråvara. I rapporten har vi valt att jämföra enligt både GWPbio-metoden och beräkning för klimatneutralitet* för biomassa. Returpallen har en lägre miljöpåverkan än EUR- pallen, oavsett vilket sätt man väljer att räkna på.

 • När vi gör beräkningen enligt GWPbio-metoden blir returpallens CO2-påverkan 61 procent lägre än träpallens. I GWPbio tar man hänsyn till tidsaspekter och naturens upptag av CO2. Många forskare använder denna metod och vi anser att den är mer rättvisande. Den skog vi har är så pass värdefull för vårt klimat att vi inte kan använda den till produkter som är så kortlivade att ny skog inte hinner växa upp.
 • Om vi räknar med metoden för klimatneutralitet blir returpallens CO2-påverkan 10 procent lägre än för träpallen. Med klimatneutralitet menar vi att upptaget av koldioxid under biomassans livstid antas vara lika stort som utsläppet av koldioxid vid förbränning av samma biomassa. Utsläppet av koldioxid vid förbränning kvittas mot upptaget och antas då vara noll.

 

Frågor & Svar

FAQ LCA-jämförelse mellan Svenska Retursystems returpall och en EUR-pall

Vad är en livscykelanalys?
Livscykelanalys (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Vem har tagit fram livscykelanalysen för returpallen?
Under 2016 tog studenter från Linköpings universitet fram en livscykelanalys (LCA) för våra helpallar (Helpall grå). RISE har verifierat att standarden för LCA har följts och att beräkningar, modell och metod stämmer.

Varför har Svenska Retursystem tagit fram en livscykelanalys för träpallar?
För att kunna ta reda på om de grå helpallarna har några miljöfördelar eller nackdelar framför alternativet träpallar ville vi jämföra våra LCA för returpallen med en motsvarande LCA för en träpall. Då ingen publik LCA för hantering av träpall i livsmedelsbranschen fanns att tillgå tog studenterna från Linköping fram en jämförbar LCA för träpall. De valde att jämföra med en EUR-pall.

Vad är syftet med att jämföra livscykelanalyserna mellan returpallar och träpallar?
Genom att ta fram en objektiv jämförelse mellan en returpall och en träpall vill vi skapa en ökad förståelse för den miljöpåverkan pallarna ger upphov till. Livcykelanalyserna hjälper oss också att identifiera de största förbättringspotentialerna för vår returpall.

Har livscykelanalyserna enbart sett till användningen av pallar inom livsmedelsbranschen?
Ja, livscykelanalysen gäller enbart returpallar och  träpallar inom livsmedelsindustrin, med dess höga kvalitetskrav. En träpall kan ha en längre livslängd totalt, men i det studerade systemet är kvalitetskraven höga vilket medför en kortare livslängd innan den senare används i andra branscher.

Vad är GWP?
Global Warming Potential är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Skalan är relativ och jämför den aktuella gasens klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid.

Vad är skillnaden mellan att använda GWPbio-metoden jämfört med att räkna med att biomassan är klimatneutral vid framtagning av LCA?
De olika metoderna ger olika resultat för CO2-påverkan. Klimatneutralitet kvittar upptaget av CO2 under produktens livstid mot utsläppen av CO2 vid förbränning. I GWPbio tar man hänsyn till tidsaspekter och naturens upptag av CO2. Det tar mer än 50 år för ett träd att växa upp, en träpall har en livslängd på 1-2 år.

Varför väljer Svenska Retursystem att jämföra med GWPbio-metoden för LCA EUR-pall?
Genom att välja GWP-metoden vill vi ifrågasätta sanningen om att förnybara råvaror alltid är ett bättre val för miljön. Den skog vi har är så pass värdefull för vårt klimat att vi inte kan använda den till produkter som är så kortlivade att ny skog inte hinner växa upp. Vi behöver använda skogens resurs till produkter som binder kolet lika länge som det tar för ny skog att växa upp och därmed få till biomassans egna kretslopp. GWPbio är en metod som forskare använder för att ta hänsyn till detta och kunna göra beräkningar utifrån det är vilket vi anser är en mer rättvis metod.

Vem tillverkar Svenska Retursystems returhelpall?
Tillverkningen av Svenska Retursystems helpallar (Helpall grå) sker hos Shuert Technologies i Sterling Height, i Michigan, USA.

Vilken slags plast är de gjorda av?
Plasten (HDPE) som Shuert använder i sin produktion av våra helpallar framställs främst av naturgas och inte olja.

Vad gör Svenska Retursystem med trasiga pallar som inte går att laga?
Om en pall går sönder lagar vi den alltid. När pallen är helt uttjänt skickar vi den för återvinning. Pallarna består av industriplast och metall som har ett högt värde på marknaden för återvunnet material.

Vilka andra miljöfördelar har en returpall?
Returpallen har en livslängd på 15 år och kan användas flera gånger med bibehållen kvalitet. Den väger mindre än EUR-pallen vilket medför lägre transportpåverkan i systemet. Den lägre vikten gör även returpallen mer ergonomisk. Tack vara att den inte avger några flisor eller damm ger den en betydligt bättre arbetsmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 2017-02-13

  Returlådor minskade livsmedelsbranschens koldioxidutsläpp med 28 700 ton

  Läs mer
 • 2017-02-09

  Apropå den rådande debatten om återvinning av plast

  Läs mer
 • 2016-11-24

  Filmer visar hur Svenska Retursystem fungerar

  Läs mer
 • 2016-10-26

  Träffa oss på Logistik & Transport

  Läs mer
 • 2016-10-07

  Returlåda överlägset klimatsmartast visar ny livscykelanalys

  Läs mer
 • 2016-09-12

  Dagligvarubranschen får gemensam digital pooling plattform

  Läs mer
 • 2016-08-23

  Svenska Retursystem växer och söker därför ytterligare en affärsutvecklare som vill arbeta i en utvecklingsorienterad och kundnära roll

  Läs mer
 • 2016-08-12

  Nytt verktyg för reklamationer

  Läs mer
 • 2016-07-01

  Dagab utökar samarbetet med Svenska Retursystem

  Läs mer