x

Orderregistrering


Nyheter


Dagligvarubranschen får gemensam digital pooling plattform

12 September

Pressmeddelande Stockholm 12 sep 2016

Under 2017 lanserar Svenska Retursystem SMART pooling – en ny digital plattform som ger dagligvarubranschen ökad kontroll och förenklar administrationen för alla typer av lastbärare. SMART pooling ger stora tidsvinster och kostnadsbesparingar i hela lastbärarkedjan. Systemet utvecklas i samarbete med kunderna och först ut att testa plattformen är Bergendahls.

Varje dag administrerar Bergendahls 6 000-8 000 lastbärare – olika typer i flera system. De vill, liksom alla i branschen, ha en hundraprocentig kontroll över sina lastbärare. Något som hittills har varit mycket komplicerat och tidskrävande.

 • Vi hade påbörjat en förstudie kring ett stödsystem men insåg att det var oerhört kostsamt att ta fram en egen lösning. För oss som både är ägare och kund till Svenska Retursystem, är det självklart att delta i utvecklingsarbetet för att ta fram en gemensam plattform för branschen, säger Stefan Karlsson, logistikutvecklingschef på Bergendahls.

Med SMART pooling samlas all lastbärarinformation, oavsett lastbärartyp, på ett ställe. Alla producenter, grossister, butiker, restauranger och storhushåll kommer att kunna använda Svenska Retursystems verktyg. Här finns det stora möjligheter att spara både tid och pengar.

 • Vår utveckling av SMART pooling är en del av vårt uppdrag från branschen att förenkla och miljöanpassa varuflödena, samt att möta framtidens krav. Plattformen är en förutsättning för att skapa SMARTA lastbärare med en inbyggd intelligens. Det kan i sin tur förbättra kontrollen av exempelvis kylkedjan vilket kan bidra till minskat matsvinn, säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem.

Om SMART pooling

Vad är det? Ett administrativt verktyg – en digital plattform – för hantering av dagligvarubranschens olika lastbärare, exempelvis returpallar, rullburar, träpallar, mejerilådor och pallkragar i olika system.

Varför behövs det? För att få ökad kontroll och förenkla administrationen för alla typer av lastbärare, vilket ger stora tidsvinster och kostnadsbesparingar i dagligvarubranschen. Systemet är en förutsättning för att i nästa fas skapa SMARTA lastbärare med inbyggd intelligens.

Hur funkar det? I systemet samlas all information om respektive lastbärarsystem på ett ställe, vilket förenklar hanteringen.

Vem kan använda? Alla dagligvarubranschens producenter, grossister, butiker, restauranger och storhushåll kan använda systemet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Elgh, VD Svenska Retursystem

e-post: anna.elgh@svenskaretursystem.se

telefon: 070 307 44 52

 

Fakta Svenska Retursystem:

Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla retursystem. Grundidén är att konsumentprodukterna ska levereras i returenheter som hela tiden återanvänds i ett system till fördel för miljön i stället för att levereras i engångsemballage. Systemet har en snabb tillväxt och i dagsläget levererar och återtar Svenska Retursystem årligen över 130 miljoner returlådor i systemet, vilket motsvarar att över 500 000 returenheter dagligen används som lastbärare i branschens varuflöden.

 • 2016-08-23

  Svenska Retursystem växer och söker därför ytterligare en affärsutvecklare som vill arbeta i en utvecklingsorienterad och kundnära roll

  Läs mer
 • 2016-08-12

  Nytt verktyg för reklamationer

  Läs mer
 • 2016-07-01

  Dagab utökar samarbetet med Svenska Retursystem

  Läs mer
 • 2016-06-20

  I en perfekt värld hanterar vi endast plastpall

  Läs mer
 • 2016-06-17

  Glad sommar önskar Svenska Retursystem

  Läs mer
 • 2016-06-03

  Tillsammans skapar vi en smartare livsmedelsbransch

  Läs mer
 • 2016-05-31

  Recertifiering och uppgradering till ISO 14001:2015!

  Läs mer
 • 2016-05-23

  Förpackningar spelar en ekologisk roll

  Läs mer
 • 2016-05-16

  Intervju med Anna Lundqvist från Tekniksprånget!

  Läs mer