x

Orderregistrering


Nyheter


Hållbarhetsredovisning 2016

21 April

 

Hållbarhetsredovisningen

Nu är årets hållbarhetsredovisning granskad och klar. Den beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2016 utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Under 2016 lyckades vi med flera viktiga steg mot vår vision ”En hållbar framtid”.

 • En process för att återanvända plasten från uttjänta lådor in i produktion av nya, möjliggör nu ett slutet system för plasten.
 • Våra livscykelanalyser har uppdaterats och visar att våra returlådor totalt sparade 28 700 ton CO2 för branschen jämfört med om distribution skett i kartonger av well eller på träpall.
 • Flera viktiga transportflöden har flyttats från väg till järnväg.
 • Rekordhög efterfrågan på returlådor klarades genom att tvärfunktionella förbättringsteam lyckades frigöra tre procent ytterligare kapacitet.

I snart 20 år har Svenska Retursystem varit den osynliga länken mellan producenter, grossister, butiker och restauranger.  Vårt uppdrag från våra ägare, SvDH och DLF, är långsiktigt och tydligt; livsmedelsbranschens varuflöden ska hela tiden bli mer effektiva och hållbara. Det kräver ett strukturerat och ständigt pågående utvecklingsarbete som engagerar alla bolagets medarbetare, i allt ifrån att laga lådor som gått sönder till hur vi placerar förvaltade pantmedel så hållbart som möjligt. Det styrs genom målen och strategierna i vårt hållbarhetshjul och genom vår starkt värderingsdrivna kultur där vi strävar efter att nå det som är enkelt, effektivt och hållbart.

Redovisningen har upprättats i enighet med Gloal Reporting initiatives (GRI) riktlinjer och har granskats av Grant Thornton.

Hållbarhetsredovisning2016

 • 2017-04-19

  Toppmodern tvättanläggning öppnar i Västerås

  Läs mer
 • 2017-04-10

  Svenska Retursystem stöttar Stockholms Stadsmissions arbete för minskat matsvinn

  Läs mer
 • 2017-03-22

  Returpallar av plast bättre miljöval än träpallar i livsmedelsindustrin

  Läs mer
 • 2017-02-13

  Returlådor minskade livsmedelsbranschens koldioxidutsläpp med 28 700 ton

  Läs mer
 • 2017-02-09

  Apropå den rådande debatten om återvinning av plast

  Läs mer
 • 2016-11-24

  Filmer visar hur Svenska Retursystem fungerar

  Läs mer
 • 2016-10-26

  Träffa oss på Logistik & Transport

  Läs mer
 • 2016-10-07

  Returlåda överlägset klimatsmartast

  Läs mer
 • 2016-09-12

  Dagligvarubranschen får gemensam digital pooling plattform

  Läs mer