x

Orderregistrering


Nyheter


Svenska Retursystem säkerställer fortsatt expansion genom nyetablering i Västerås

December 18, 2015

Svenska Retursystem AB och Corem har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30 000 kvm i Hacksta verksamhetsområde i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om ca 16,2 mkr. I byggnaden skall Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.

Corem kommer att förvärva ca 66.000 kvm mark av Västerås Stad och uppföra Svenska Retursystems nya anläggning med Logistic Contractor som planerad totalentreprenör. Beräknad projektkostnad är cirka 215 mkr, varav förvärv av mark uppgår till drygt 16 mkr. Inflyttning är planerad till mars 2017. Byggnaden skall klassificeras enligt Green Building och alla materialval görs i enlighet med Sunda Hus databas över icke-miljöpåverkande ämnen.

”Vi ser fram emot ett utökat samarbete med Corem och att tillsammans säkerställa att detta viktiga projekt för Svenska Retursystems fortsatta tillväxt blir framgångsrikt” säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem

Svenska Retursystem har idag fyra anläggningar, varav en är belägen i Corems fastighet i Mölnlycke Logistikpark. Anläggningen i Västerås kommer att bli Svenska Retursystem största och hantera ca 70 miljoner returlådor per år.

“Vi tycker det är mycket hedrande att vi fått förtroendet att uppföra Svenska Retursystems hittills största anläggning. Svenska Retursystem är ett intressant och expansivt företag som effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen. Vi ser Västerås som en intressant marknad och är glada över få ytterligare en enhet i en expansiv region” säger Eva Landén, VD på Corem

 

IMG_5716mindre
Från vänster: Eva Landén – VD Corem, Jerker Holmgren – Fastighetschef Corem, Anna Elgh – VD Svenska Retursystem, Hans Byström – Strategiskt Inköp Svenska Retursystem, Hans-Åke Hammarström – Styrelseordförande Svenska Retursystem

 • 2016-05-23

  Förpackningar spelar en ekologisk roll

  Läs mer
 • 2016-05-16

  Intervju med Anna Lundqvist från Tekniksprånget!

  Läs mer
 • 2016-05-13

  Minska matsvinnet i globala livsmedelskedjor

  Läs mer
 • 2016-05-09

  Pallar du pallar 17 maj!

  Läs mer
 • 2016-05-03

  Svenska Retursystem nominerade till Årets Bästa Hållbarhetsredovisning!

  Läs mer
 • 2016-04-29

  Svenska Retursystem ställer ut på konferensen Livsmedelsförpackningar den 12 maj!

  Läs mer
 • 2016-04-22

  Hållbarhetsredovisning 2015!

  Läs mer
 • 2016-04-14

  Svenska Retursystem tar spadtag för ny hållbar tvättanläggning i Västerås

  Läs mer
 • 2016-04-08

  Svenska Retursystem söker en affärsinriktad projektledare inom logistik!

  Läs mer
 • 2016-03-24

  64 miljoner ägg

  Läs mer