En hållbar framtid

Svenska Retursystems vision är en hållbar framtid och hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett långsiktigt och tydligt uppdrag. Vi ska se till att livsmedelsbranschens varuflöden hela tiden blir mer effektiva och hållbara. Vårt övergripande mål är att retursystemet ska bidra till att minska branschens miljöpåverkan av växthusgaser. 

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Svenska Retursystem AB:s årliga års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2018. Rapporten behandlar alla frågor som har eller kan ha en väsentlig inverkan på vår förmåga att skapa värde över tiden. Rapporten har upprättats i enlighet med International Integrated Reporting Framework.

Ladda ner PDF

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Svenska Retursystem AB:s årliga års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2017 utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer och med den senaste uppsättningen av kriterier, GRI-Standards, alternativ Core.

Ladda ner PDF

Hållbarhetsredovisning 2016

Svenska Retursystems årliga hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. 

Ladda ner PDF

ISO14001:2015

Vi är certifierade enligt ISO14001:2015, en standard som ställer höga krav på att miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och att ledningen tar ett större ansvar i frågorna. 

Ladda ner vårt certifikat

Fossilfritt Sverige

Med målet att ha fossilfria inrikes transporter senast 2025 har Svenska Retursystem antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. ​Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Läs mer om Fossilfritt Sverige och transportutmaningen

Tillsammans skapar vi hållbara varuflöden alla tjänar på

För oss är miljöarbetet en naturlig del i vår verksamhet, och vi jobbar aktivt med att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan för att tillgodose våra kunders behov av ett hållbart och kvalitetssäkrat retursystem.

Cirkulärt system

En returlåda har en livslängd på 15 år. Den används i snitt över 150 gånger. Lådor som går sönder lagas. När lådan till slut kasseras mals plasten ned och används vid tillverkningen av nya lådor.

Bättre för arbetsmiljön

Returenheterna avger inte damm eller träflisor vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö för alla genom hela flödet. En returhelpall väger 10 kg mindre än en motsvarande träpall vilket gör den mer ergonomisk.  

Miljöanpassade transporter

För att minska miljöpåverkan från våra transporter tankar våra chartrade fordon med HVO40, vi flyttar allt fler transporter till tåg och strävar efter så korta transportvägar som möjligt. Då pallarna väger mindre minskar vikten i transporten, vilket leder till minskad bränsleförbrukning.  

Minska mängden diskmedel

Vi strävar efter att minska användningen av diskmedel vid våra anläggningar. Vi tvättar returenheterna så effektivt som möjligt utifrån en optimal kombination av diskmedel, värme och vattentryck. Vi tillsätter också koldioxid som neutraliserar ph-värdet i tvättvattnet. 

Effektiv energianvändning

Vår största energiförbrukning går åt till uppvärmning av varmvatten vid våra tvättar. För att effektivisera använder vi redan uppvärmt vatten vid olika delar i processen. 

Minskat matsvinn

Den stabila konstruktionen i våra returlådor skyddar innehållet och minskar kross. Då lådorna släpper igenom luft minskar fukten och livsmedlen håller sig fräscha och får längre hållbarhet.