-74%

CO2

Utsläppen av koldioxid är 74 procent lägre med våra returlådor jämfört med engångsemballage.

2018 sparade vi in motsvarande:

st

lastbilstransporter från
Ystad till Haparanda

Eller
år

av konstant bilkörning
utan avbrott

Eller
varv

runt jorden med en
fullsatt jumbojet

Hälften av Sveriges färskvaruleveranser till dagligvaruhandeln sker idag med Svenska Retursystems returlådor.
Genom att använda returlådor och returhelpallar istället för engångsemballage minskade branschen sina koldioxidutsläpp med 30 372 ton under 2018.

Klimatsmarta returlådor

Att minska dagligvarubranschens koldioxidutsläpp är ett av våra viktigaste uppdrag. En livscykelanalys från 2016 visar att CO2e-utsläppen minskar med 74 procent när man väljer att transportera sina varor i våra returlådor istället för med motsvarande engångsemballage.

Varje dag levererar vi ut cirka 500 000 returlådor, vilket därmed innebär en daglig reducering av utsläppen med drygt 100 ton. Returlådorna har ersatt över 1,3 miljarder engångsemballage sedan systemet startade 1997.

Om livscykelanalysen

Livscykelanalysen är framtagen av mastersstudenter från civilingenjörsprogrammet energi-miljö-management på Linköpings Universitet under 2016. RISE har granskat och verifierat analysernas genomförande och tillvägagångssätt, samt att de motsvarar ISO-standarden för LCA.

Ladda ner PDF

Klimatsmarta returpallar

En jämförelse mellan livscykelanalyserna för våra returpallar och EUR-pallar av trä inom livsmedelsindustrin visar att våra pallar ger betydligt lägre koldioxidutsläpp.

Beroende på vilken metod för livscykelanalys man väljer ser resultaten av koldioxidminskningen lite olika ut. Det beror på att man kan se på förbränningen av träråvara på olika sätt.  Enligt den traditionella LCA-metoden ger vår grå returhelpall 10 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med motsvarande träpall. Om man däremot jämför pallarna enligt den nyare GWPbio-metoden ger våra pallar 61 procent lägre utsläpp.

I GWPbio tar man hänsyn till tidsaspekter och naturens upptag av CO2. Vi anser att den här metoden är mer modern och rättvisande. Skogen är så värdefull för vårt klimat att vi inte kan använda den till träprodukter som är så kortlivade att ny skog inte hinner växa upp.

 

Om livscykelanalysen

Livscykelanalysen är framtagen av mastersstudenter från civilingenjörsprogrammet energi-miljö-management på Linköpings Universitet under 2017. RISE har granskat och verifierat analysernas genomförande och tillvägagångssätt, samt att de motsvarar ISO-standarden för LCA.

Ladda ner PDF