Om oss

Bakgrunden till Svenska Retursystems uppkomst var övertygelsen om att hela dagligvarubranschen skulle gynnas av ett gemensamt system för lastbärare, där ansvaret skulle administreras och skötas av en gemensam part.
 

Vårt system är baserat på standardiserade lastbärare och standardiserade tjänster som ger effektiva och hållbara varuflöden för alla aktörer i hela kedjan, från producent ut till butiken eller restaurangen. Genom samarbete och återanvändning minskar vi branschens miljöpåverkan. Vår drivkraft är att skapa effektiva processer i alla led och vi arbetar därför ständigt med att utveckla så enkla, effektiva och hållbara lösningar som möjligt för branschen. 
 

Vårt uppdrag

Svenska Retursystem effektiviserar och miljöanpassar varuflöden för dagligvarubranschen samt restaurang & storkök. Alla aktörer samverkar för att systemet ska fungera så effektivt som möjligt. Vårt övergripande mål är att bidra till att minska branschens utsläpp av växthusgaser.
 

Vår vision

Vår vision är en hållbar framtid.  
 

Våra kärnvärden

Enkelhet

Vi erbjuder en förenklad hantering i varuflödet, från producent  hela vägen ut till butik. Vi är öppna och har tillit till andra människor. Vi strävar alltid efter att förenkla och förbättra. Det ska vara enkelt att arbeta med och vara kund hos oss.

Effektivitet

Vi effektiviserar hela branschens lastbärarflöden. Vi har respekt för pengar och resurser och vi tar ansvar för vårt handlande.

Hållbarhet

Vårt system bygger på återanvändning istället för engångsanvändning. Vi värnar om miljö och hållbarhet genomsyrar alla beslut. Vi uppvisar god affärsetik och moral. Vi värnar och vårdar våra relationer.

Startår: 1997
Antal kunder: 1500
Anställda: 150
Omsättning 2018: 625 miljoner kronor

Ägare:
Till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH)