Organisation

Svenska Retursystems huvudkontor ligger i Stockholm. Våra produktions- och logistikanläggningar ligger i Helsingborg, Mölnlycke, Örebro och Västerås. Vår kundservice och order/planering sköts externt av företaget Sonat i Örebro.

Kontakt

Messe Birkéus

HR-chef

messe.birkeus@retursystem.se

Martin Torpling

Chef Utveckling

martin.torpling@retursystem.se

Magnus Berggren

Ekonomichef

magnus.berggren@retursystem.se

Petter Berselius

Chef Asset Management

petter.berselius@retursystem.se

Hans Byström

Inköpschef

hans.bystrom@retursystem.se

Brita Forsström

Kommunikationsansvarig

brita.forsstrom@retursystem.se

Pontus Björkdahl

Hållbarhetschef

pontus.bjorkdahl@retursystem.se

Daniel Briland

Transportchef

daniel.briland@retursystem.se

Kjell Frykenstam

Marknadschef

kjell.frykenstam@retursystem.se

Lennart Pflanzl

Chef region syd

lennart.pflanzl@retursystem.se

Patrik Halt

Chef region mitt

patrik.halt@retursystem.se

Victoria Lindh

Projektledare Restaurang & Storkök

victoria.lindh@retursystem.se

Jakob Fellsman

Business Manager

jakob.fellsman@retursystem.se

Hugo Chorell

Business Manager

hugo.chorell@retursystem.se

Teresia Sandslätt

Projektledare

teresia.sandslatt@retursystem.se

Cecilia Ratnér

Key Account Manager

cecilia.ratner@retursystem.se

Johan Knopf

Key Account Manager

johan.knopf@retursystem.se

Marianne Modalen

Key Account Manager

marianne.modalen@retursystem.se

Karin Lindström

Business Manager

karin.lindstrom@retursystem.se

Claes Rehn

Key Account Manager

claes.rehn@retursystem.se

Susanne Fransson

Key Account Manager

susanne.fransson@retursystem.se

Philip Hallenberg

Demand Planner

philip.hallenberg@retursystem.se

Viktor Odsander

Business/Credit Controller

viktor.odsander@retursystem.se

Vår styrelse

Svenska Retursystem ägs till 50 procent vardera av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Representanter från våra ägare sitter i vår styrelse.

Hans-Åke Hammarström

Styrelseordförande

Karin Brynell

Svensk Dagligvaruhandel

Peter Rosendahl

Coop

Magnus Stadig

ICA

Mathias Dittrich

DLF

Peter Andersson

Guldfågeln

Bengt Lagerman

Returpack

Magnus Lagergren

Kronfågel

Raymond Lundmark

Dagab