Nyhet 28 juni 2017

Fler etiketter godkända för användning på returlådor

För att retursystemet ska fungera är det viktigt att använda rätt etikett på rätt plats. Fel etiketter som inte försvinner vid tvätt kan ge bekymmer för nästa användare i systemet.

Svenska Retursystems lista över testade och godkända etiketter som uppfyller alla krav för returlådehantering har nu utökats med flera nya varianter:

UPM Raflatac
• Thermalite Eco Plus PEFC / RP45LW / HG65
• Thermalite Top Plus PEFC / RP45 LW / HG65
• Thermal TopP 180 / RP45 LW / HG65
• Thermal Eco BPAFree FSC / RP45 LW / HG65

Zebra Technologies Datafångst
• 10020773RM

– Etiketten från Zebra Technologies Datafångst innehåller ett alldeles nytt klister med god vidhäftningsförmåga, som gör att den fäster bättre på returlådorna samtidigt som de lossnar lättare i vår tvättprocess, säger Christer Andersson, som arbetar med produktionsteknik på Svenska Retursystem.

Några av de nya etiketterna är fria från BPA (bisfenol A) som sedan i januari 2017 finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Fler etiketter kommer att godkännas under hösten.

Presskontakt

Brita Forsström
Kommunikationsansvarig

Gävlegatan 16 113 84
Stockholm
+46 70 688 17 94

brita.forsstrom@retursystem.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.