Pressmeddelande 9 februari 2017

Returlådor minskade livsmedelsbranschens koldioxidutsläpp med 28 700 ton

Hälften av Sveriges färskvaruleveranser till dagligvaruhandeln sker med Svenska Retursystems returlådor. Genom att använda returlådor istället för engångsemballage minskade branschen sina koldioxidutsläpp med 28 700 ton under 2016.

– Om världen ska klara att uppnå de ambitiösa och tuffa klimatmålen är det viktigt att vi alla agerar kraftfullt här och nu. Vi är därför glada över att vi tillsammans med producenter, grossister, butiker och restauranger drar vårt strå till stacken och fortsätter minska branschens koldioxidutsläpp, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem.

Under 2016 blev koldioxidbesparingen från returlådorna betydligt större jämfört med tidigare år. Det beror bland annat på att uttjänta returlådor som inte längre går att laga numera mals ner och återanvänds vid tillverkningen av nya lådor. Utsläppen av växthusgaser har även minskat genom att fler turer körs på järnväg och att allt fler transportörer ökar andelen alternativt bränsle. Dessutom har retursystemet vuxit.

–Returlådorna är inte bara klimatsmarta, de bidrar även till att matsvinnet minskar betydligt på grund av deras stabila konstruktion och att de är ventilerade och inte suger till sig någon fukt. Man skulle kunna säga att returlådorna är livsmedelsbranschens sanna miljöhjältar, säger Anna Elgh.

Tre hållbarhetsfördelar med returlådor:

  • Klimatsmarta: En livscykelanalys* från 2016 visar att returlådorna minskat CO2e-utsläppen med 74 procent, jämfört med motsvarande emballage i wellpapp.
  • Minskar matsvinnet. Returlådan skyddar primärförpackningen från stötar och är stabil vid stapling och lastning. Returlådans utformning gör att antalet kassationer och mängden svinn minskas.
  • Återanvändning går före återvinning. Sedan start har returlådorna ersatt över 1,3 miljarder engångsemballage.

*Livscykelanalysen för Svenska Retursystems lådmodell ”hellåda” färdigställdes 29 augusti 2016. Den genomfördes av mastersstudenter från civilingenjörsprogrammet energi-miljö-management vid Linköpings universitet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. (nu RISE) har granskat och verifierat analysernas genomförande och tillvägagångssätt, samt att de motsvarar ISO-standarden för LCA.
Läs mer på
www.retursystem.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980