x

Orderregistrering


x

Pant & avgifter


Se hela vår prisbilaga för våra tilläggstjänster och ytterligare detaljer.

Kvantitetstillägg/rabatt
Panten överförs när returlådor och returhalvpallar fraktas från ett led till ett annat, oavsett riktning. Panten faktureras av leverantör och grossist tillsammans med levererade varor. I andra riktningen krediteras den – på samma sätt som återtagna varor. Panten är inte momspliktig. Användaravgift erläggs av de leverantörer som utnyttjar systemet, dvs. de som fyller lastbärarna med varor. I avgiften ingår bland annat en fast fraktkostnad. Avgiften för frakten är densamma i hela landet oavsett transportsträcka eftersom systemet ska vara konkurrensneutralt.

x

Order


Order läggs på vår hemsida, per e-post eller fax samt per telefon mot en avgift. På hemsidan kan du enkelt logga in, lägga order och göra ändringar. Där finns också statistik över tidigare beställningar och leveranser. En beställning som läggs före klockan 11 dag 0 levereras normalt dag 2.

Har du frågor eller vill ha användaruppgifter för orderregistrering på webben, kontakta vår kundservice på telefon 019-33 37 22

Öppettider:  Order och Kundservice har öppet mån-fre 08.00-16.00

x

Transport


Svenska Retursystem transporterar returlådor och returpallar till producenter och grossister. De använda returenheterna returneras från butikerna i grossisternas ordinarie transportflöden. Därefter ansvarar Svenska Retursystem för flödet från grossisternas terminaler till våra fyra tvättar i Helsingborg, Mölnlycke, Örebro och Västerås.

x

Tvätt


Alla lådor och pallar tvättas och kontrolleras regelbundet. Vi har totalt fyra strategiskt placerade tvättanläggningar, i Helsingborg, Mölnlycke, Örebro och Västerås.

Alla tvättar är helt automatiserade, moderna och hygieniska. Vår målsättning är att alltid hålla högsta kvalitet vad gäller såväl hygien- och leverans som miljöhänsyn. Exempelvis återanvänder och renar vi tvättvattnet i flera olika steg, för att minimera vattenförbrukningen och utnyttja tvätteffekten maximalt.

temp-9

Effektiva retursystem

Svenska Retursystem utvecklar och driver effektiva retursystem som förenklar och förbättrar våra kunders logistik och varuflöden.

Vårt pantsystem för returlådor och returhalvpallar och saldosystem för returpallar har blivit en standard i dagligvarubranschen. Lådorna och pallarna kan användas hundratals gånger, och när de är uttjänta mals de ner och återvinns.

Retursystemet för returlådor och returpallar


Retursystemet för returlådar och pallar

Ett system med många fördelar


Returlådor skyddar produkterna bättre, vilket leder till minskade kassationer och därmed till lägre kostnader.

Funktionell utformning gör arbetet enklare för alla som hanterar returlådor och returpallar.

Minskad miljöbelastning eftersom returlådorna och returpallarna används hundratals gånger och därefter återvinns.

Returlådorna och returpallarna är anpassade för att användas i automatiserade processer.