Socialt ansvar

Svenska Retursystem är samarbetspartner till Stockholm Stadsmissions verksamhet Matcentralen. Matcentralen tar hand om donationer från olika livsmedelsföretag med mat som annars troligen skulle ha kastats. Maten distribueras vidare till verksamhetens social supermarket Matmissionen, men även till hjälpverksamheter i Stockholm. På så sätt får människor som lever i social och ekonomisk utsatthet tillgång till mat av hög kvalitet. 

Matcentralen vilar på tre ben: 

  • Bidrar till minskat matsvinn.
  • Möjliggör för människor som lever i ekonomisk utsatthet att få tillgång till mat av hög kvalitet.
  • Erbjuder arbetsträning för människor som vill närma sig arbetsmarknaden genom att ge dem personligt stöd, yrkeserfarenhet inom butik och service, logistik och livsmedelshantering.

I takt med att Matcentralen växer har Stockholms Stadsmission upprättat ett advisory board där bred och relevant kunskap från branschen representeras. Då Svenska Retursystem har lång erfarenhet av logistik deltar vi i detta forum och stöttar med kunskap.