Bilagor

Här hittar du alla bilagor till våra avtal

Bilaga 1- Allmänna villkor

Allmänna villkor utgör bilaga 1 till det avtal Svenska Retursystem ingår med våra kunder.

Allmänna villkor
Bilaga 2- Prislista

Prislistan beskriver alla våra priser för returlådor och returpallar. Listan utgör bilaga 2 till våra kundavtal.

Prislista giltig from 1 maj
Bilaga 3- Användarinstruktioner för returenheter

I användarinstruktionerna beskriver vi hur du använder våra returlådor och returpallar på ett korrekt sätt. Instruktionerna utgör bilaga 3 till vårt kundavtal.

Användarinstruktioner för returenheter
Regelverk för returkunder

Detta är en bilaga till det returavtal som Svenska Retursystem ingått med sina kunder gällande hantering av returenheter, det så kallade ”Returavtalet”.

Regelverk för returflödet