Hantering av returlådor och returpallar i butik

Vi har tagit fram ett Best Practice för hur du ska hantera våra returlådor och returpallar i din butik. Genom att följa dessa råd hoppas vi att du kan jobba med våra returenheter på ett effektivt och smidigt sätt.

För dig som är butikschef

Så är du smart i retursystemet

I det här dokumentet finns samlade tips på hur du och dina medarbetare kan arbeta med returenheterna så smart som möjligt.

Så är du smart i retursystemet

För dig som jobbar på varumottagning, lastningskaj eller butikslager

Daglig avstämning mottagna och returnerade SRS returenheter

För att få kontroll över den dagliga avstämningen av returpallar och returlådor använder du den här listan där du fyller i antalet returenheter ni tar emot och skickar tillbaka.

Daglig avstämning mottagna och returnerade SRS returenheter
Affisch för hantering av returenheter

För att du och dina medarbetare ska få en överblick över hur ni jobbar med returenheterna på bästa sätt har vi tagit fram en affisch att sätta upp på väggen.

Affisch för hantering av returenheter
Checklista för inventering

Med hjälp av checklistan för inventering får du tips på hur du ska räkna returenheterna.

Checklista för inventering

För dig som jobbar med ekonomi i butiken

Ekonomisk rutin SRS returenheter

Med hjälp av instruktionen för de ekonomiska rutinera får du snabbt kontroll över hur ska hantera returlådorna och returpallarna.

Ekonomisk rutin SRS returenheter