img

För användare

Tack för att du använder våra pallar och lådor. Tillsammans har vi skapat ett smart och effektivt system som av många ses som en pionjär inom den cirkulära ekonomin.

Systemet ger effektiva och hållbara varuflöden för alla anslutna aktörer i livsmedelskedjan, från producent ut till butiken och restaurangen. Genom vårt goda samarbete minskar vi branschens miljöpåverkan.

Vår drivkraft är att skapa effektiva processer i alla led och vi arbetar ständigt med att utveckla så enkla, effektiva och hållbara lösningar som ska gynna alla aktörer längs med livsmedelskedjan.

Vad kostar det?

För våra lådor och halvpallar betalas en användaravgift plus pant.

För Helpall grå betalas dygnshyra plus användaravgift och eventuell tvättavgift. Helpallarna är inte belagda med pant.

Kontakta kundservice@retursystem.se om du vill veta mer om våra priser.