img
Hellåda svart fylld med grönsaker på bänk i köket på en restaurang

Restaurang & Storkök

Restaurang & Storkök

Du som jobbar i restaurang kommer säkert dagligen i kontakt med våra returlådor. De flesta restauranggrossister levererar numera helt eller delvis i de smarta lådorna.

Lådorna förenklar din vardag och det blir betydligt minde kartonger och annat emballage att källsortera. När du tömt ur lådorna, staplar och returnerar du dem med din grossist.

Lådorna har ett pantvärde

Lådorna är belagda med pant à 40 kronor per låda. Panten följer lådan, vilket betyder att när du tar emot en leverans av varor betalar du även pant för lådorna. När du sedan skickar tillbaka lådorna krediterar din grossist alternativt producent panten.

Du behöver inte returnera lådorna med samma grossist eller producent som du fick dem från. Grossisterna har dock lite olika system så var noga med att ta reda på hur du ska göra för vara säker på att du får din pant tillbaka.

Upphandla i returlådor

Genom att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling som styr mot cirkulära lösningar kan livsmedelssektorn bidra till den cirkulära omställningen av Sverige. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för returlådor som kan användas som stöd i upphandlingsprocessen.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du hitta förslag på hur du kan skriva din kriterietext, på såväl Basnivå som på Avancerad nivå. På basnivån handlar det om leveransen från leverantör till kök och på den avancerade nivån ska returlådan användas i hela värdekedjan.
Läs mer här

Lådorna minskar matsvinnet

En tredjedel av all mat som produceras hamnar aldrig i någons mage. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och står för mellan 8-10 procent av utsläppen av växthusgaser i världen.

Att minska matsvinnet är viktigt för att minska klimatavtrycket. Våra ventilerade lådor hjälper till att hålla dina varor fräscha längre vilket ökar matens hållbarhet.

Lådornas stabila konstruktion skyddar ömtåliga varor och minskar kross.

Halvkropp på man som står i restaurangkök. Visar upp en låda fylld med rotfrukter.

Hälsosam arbetsmiljö

Lådorna är enkla att lyfta, bära och plocka ur. Du slipper dra bort tejp, vika ihop tomma kartonger eller använda kniv för att öppna kartonger.

Lådorna avger inget damm och du som arbetar inom restaurang får en betydligt sundare och mer hälsosam arbetsmiljö, med mindre tunga lyft och färre skärsår.

Restaurangens emballageavfall minskar och sopsorteringen tar mindre tid eftersom du slipper öppna och vika ihop kartonger.

Instruktioner och dokument

Här hittar du information om hur du hanterar våra returlådor i din restaurang. Genom att följa dessa tips hoppas vi att du kan jobba med våra returlådor på ett effektivt och smidigt sätt.

Returlådor inom restaurang och storkök

Här finner du information om hur retursystemet fungerar och tips på hur ni arbetar med lådorna på ett smidigt sätt i din restaurang.

Hantera lådorna rätt i din restaurang

Vi har tagit fram en affisch med några enkla instruktioner som du kan sätta upp på väggen på den plats som ni hanterar era SRS lådor.

Flöden av returlådor till kommunens storkök

Vid upphandling av livsmedel kan din kommun ställa krav på att distributionen ska ske i returlådor eller på returpall. I denna folder kan du se exempel på hur både de fysiska och de administrativa flödena av pallar och lådor kan fungera.

Reportage om returlådor i restaurangbranschen

Här kan du läsa ett reportage från restaurang Klang i Uppsala om hur de tycker att det fungerar med returlådor. (Native annons i Restaurangvärldens juni-nummer 2019)