img

Smart Pooling

Så fungerar Smart Pooling

Vår plattform Smart Pooling ger dig en god överblick över dina lastbärare. Du får en effektivare administration, digitaliserade rutiner och en bättre kontroll över dina transaktioner och saldon.

I Smart Pooling hittar du information kring priser på våra olika erbjudanden, samt instruktioner och användarmanualer. Det är här du beställer dina pallar och lådor.

Om du är returkund är det inne i Smart Pooling som du beställer hämtning av smutsiga pallar och lådor.

I Smart Pooling gör du eventuella reklamationer.

Smart Pooling / Kundwebb

Logga in på vår kundwebb Smart Pooling och håll reda på dina beställningar. I vår användarmanual hittar du instruktioner för allt från hur du loggar in till hur du beställer rena lådor och pallar för leverans till dig, samt hämtning av tomma lådor och pallar.