img
Jordgubbar i växthus.

Hållbarhet

Vår affärsidé är cirkulär på riktigt

Grundidén med Svenska Retursystem är innovativ i all sin enkelhet. Vi erbjuder ett system för livsmedelsbranschens varuflöden som baseras på gemensamma pallar och lådor som kan användas om och om igen. Pallarna och lådorna är producerade i tålig och återvinningsbar plast och har en livslängd på 15 år i snitt. Vi sköter dem noga och när våra lådor inte längre går att använda maler vi ned plasten till granulat som blir nya lådor. Plasten från kasserade pallar återvinns och blir till nya produkter.

Vi arbetar hållbart i alla dimensioner, i alla beslut och i alla processer i företaget. Ett av våra främsta mål är att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan.

Tillsammans gör vi livsmedelsbranschen hållbar!

Livscykelanalys för lådorna

En livscykelanalys från 2016 visar att CO2e-utsläppen minskar med 78 procent när en användare väljer att transportera sina varor i våra lådor i stället för engångsemballage. För varje rundtur inom Sverige är CO2-besparingen 219 gram per låda.

SRS levererar ut fler än 500.000 lådor om dagen. Det innebär en daglig reducering av utsläppen med drygt 100 ton.

Livscykelanalysen är framtagen av masterstudenter från civilingenjörsprogrammet på Linköpings Universitet år 2016. RISE har granskat och verifierat analysernas genomförande och att de motsvarar ISO-standarden för LCA.

SRS gör löpande justeringar i LCA för att hålla den aktuell.

Staplade lådor packade med rotfrukter

Livscykelanalys för pallarna

En jämförelse mellan livscykelanalyserna för våra pallar och EUR-pallar av trä inom livsmedelsindustrin visar att våra pallar ger lägre koldioxidutsläpp.

Beroende på vilken metod för livscykelanalys man väljer ser resultaten av lite olika ut. Den traditionella LCA-metoden visar att Helpall grå ger 10 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med motsvarande träpall. För varje rundtur som en Helpall grå gör sparar branschen in 74 gram C02.

Om man i stället jämför pallarna enligt den lite modernare GWPbio-metoden ger våra pallar 61 procent lägre utsläpp. I GWPbio tar man hänsyn till tidsaspekter och naturens upptag av CO2.

Livscykelanalysen är framtagen av masterstudenter från civilingenjörsprogrammet på Linköpings Universitet år 2016. Rise har granskat och verifierat analysernas genomförande och tillvägagångssätt, samt att de motsvarar ISO-standarden för LCA.

SRS gör löpande justeringar i LCA för att hålla den aktuell.

Staplade helpall grå

Cirkulära materialflöden

Våra pallar och lådor har en livslängd på 15 år. Pallarna används i snitt över 100 gånger och lådorna 150 gånger.

När en låda inte längre går att laga maler vi ner plasten till granulat för att använda i tillverkningen av nya lådor.

Kasserade helpallar återvinns till nya plastprodukter.

Våra pallar som går i Systembolagets flöden är tillverkade till 100 procent av återvunnen plast.

Kvinnohänder visar granulat från kasserade lådor

Vi lagar trasiga pallar och lådor

Vi lagar alltid trasiga pallar och lådor när det är möjligt. I en cirkulär ekonomi står återanvändning och lång livslängd för den innersta kärnan. Ju längre livslängd, desto bättre för miljön.

Att maximera livslängden på våra lådor och pallar är ett av våra huvudfokus för att förbättra vår hållbarhetsprestanda.

Lagning av pall på anläggningen i Helsingborg

Fossilfria transporter 2025

För att minska miljöpåverkan från våra transporter har vi antagit utmaningen med helt fossilfria inrikestransporter år 2025. Det sker genom att flytta fler transporter till tåg, sträva efter så korta transportvägar som möjligt och ställa krav på fossilfria bränslen till våra transportörer.

Till år 2030 ska även våra utrikestransporter vara fossilfria.

En lastbil på lastkajen vid SRS Helsingborg

Solceller på våra tak

Under 2023 har vi invigt solcellstak på våra logistikanläggningar i Västerås och Vaggeryd. Dessa är nu två av de största takbaserade solcellsanläggningarna i Sverige.

Sammanlagt beräknas båda solcellsanläggningarna att producera 6,7 GWh per år. Det motsvarar hushållselen för 1340 normalstora svenska villor. (Svenska villor som använder andra källor för uppvärmning än el, till exempel fjärrvärme, förbrukar i snitt 5000 KWh/år, källa SCB)

Inledningsvis använder vi elproduktionen i driften i vår egen verksamhet, men på sikt finns potential att kunna erbjuda laddmöjligheter för ellastbilar och produktion av vätgas.

Solceller på tak

Hälsosam arbetsmiljö

Våra lådor är lätta att lyfta, bära och plocka ur. De ger dig en bättre och mer ergonomisk arbetsmiljö.

Helpall grå väger 10 kg mindre än en motsvarande träpall vilket minskar antalet tunga lyft. Pallarna avger inte damm och träflisor vilket ger alla användare en mer sund och hälsosam arbetsplats.

Hållbarhet i fokus på våra anläggningar

Vi jobbar ständigt med att minska miljöpåverkan på våra anläggningar.

Vi strävar efter att minska användningen av diskmedel när vi rengör våra pallar och lådor. Vi tvättar så effektivt som möjligt utifrån en optimal kombination av diskmedel, värme och vattentryck. Vi tillsätter också koldioxid för att neutralisera ph-värdet i tvättvattnet.

Den största andelen av vår energiförbrukning går åt till uppvärmning av varmvatten vid våra tvättar. För att effektivisera använder vi redan uppvärmt vatten vid olika delar i processen.

Automation av tvätt av lådor på anläggning

Minskat matsvinn

Att minska matsvinn är viktigt för att minska vårt klimatavtryck. De ventilerade lådorna hjälper till att hålla varorna fräscha vilket ökar livslängden. Den stabila konstruktionen minskar också kross och stötskador på innehållet i lådan.

Vi stöder även Stadsmissionernas arbete med att redistribuera överskottslivsmedel till människor som lever i ekonomisk utsatthet i de städer där vi är verksamma.

Halvkropp på man som står i restaurangkök. Visar upp en låda fylld med rotfrukter.

Hållbara finansiella investeringar

Vårt uppdrag handlar om minska livsmedelsbranschens miljöpåverkan. För oss är det därför en självklarhet att även våra finansiella placeringar ska bidra till minskade utsläpp. Vi förvaltar cirka 600 miljoner kronor i pantmedel från systemet med lådor och halvpallar.

Vi har i flera år placerat våra pantmedel i fonder som arbetar för en hållbar framtid med klimatfrågan i fokus.

Om DI Invest European Corporate Sustainable Bond:
Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil avseende miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer.

Socialt ansvar och minskat matsvinn

Allt fler människor i Sverige lever i utsatthet och har inte ekonomisk tillgång till tillräcklig eller näringsriktig mat. Detta samtidigt som stora mängder ätbar mat slängs.

Därför har vi valt att stötta Stadsmissionerna i de orter där vi är verksamma. Stadsmissionerna har ett väl upparbetat arbete med att ta hand om donationer från livsmedelsföretag och butiker med mat som annars skulle ha kastats. Genom olika typer av hjälpverksamheter och sociala matbutiker kan människor som lever i social och ekonomisk utsatthet få ta del av maten.

Stadsmissionernas arbete med att ta hand om överskottslivsmedel vilar på tre ben:

  • Bidrar till minskat matsvinn.

  • Möjliggör för människor som lever i ekonomisk utsatthet att få tillgång till mat av hög kvalitet.

  • Erbjuder arbetsträning för människor som vill närma sig arbetsmarknaden genom att ge dem personligt stöd, yrkeserfarenhet inom butik och service, logistik och livsmedelshantering.