Etiska riktlinjer

För oss på Svenska Retursystem är det viktigt att både våra medarbetare och våra leverantörer har ett hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Vi har därför tagit fram en intern uppförandekod som gäller samtliga anställda på bolaget. Våra leverantörer och deras underleverantörer ska uppfylla vår uppförandekod för leverantörer.

Våra uppförandekoder bygger på principerna i FN’s Global Compact som är internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt internationella miljöförordningar.

Visselblåsarfunktion

Svenska Retursystem har nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter. Berätta för oss om du misstänker att något fel begås av våra medarbetare, kunder eller samarbetspartners. Anmäl mutbrott, allvarliga tjänstefel hos våra medarbetare, illegal handel med Svenska Retursystems produkter eller andra oegentligheter.

Anmälan till Svenska Retursystems Kundservice
E-post:  kundservice@retursystem.se
Tel:        019-33 37 22

En anonyma anmälan kan göras hos Svenska Retursystems externa visselblåsarfunktion. Anmälan kommer då att hanteras av en fristående part. Anmäl på https://svenskaretursystem.whistleblower.se// eller tel +46 (0)770 45 56 71

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen för våra leverantörer. Uppförandekoden gäller alla våra affärspartners. Leverantörer och kunder måste, så långt det är möjligt, se till att även deras affärspartners och underleverantörer följer kraven. 

Ladda ner vår uppförandekod för leverantörer

Intern uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen.  Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga medarbetare, oavsett om du är tillfälligt eller tillsvidareanställd.

Ladda ner vår interna uppförandekod