Etiska riktlinjer

För oss på Svenska Retursystem är det viktigt att både våra medarbetare och våra leverantörer har ett hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Vi har därför tagit fram en intern uppförandekod som gäller samtliga anställda på bolaget. Våra leverantörer och deras underleverantörer ska uppfylla vår uppförandekod för leverantörer.

Våra uppförandekoder bygger på principerna i FN’s Global Compact som är internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt internationella miljöförordningar.

 

Whistleblower

På Svenska Retursystem har vi nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter. Vi vill att den som misstänker att något fel begås av våra medarbetare eller våra samarbetspartners kontaktar oss och berättar det. I första hand vill vi att medarbetare kontaktar sin chef eller HR. Vid allvarliga tjänstefel som mutbrott, allvarliga tjänstefel eller brott mot tystnadsplikt finns det möjlighet att anmäla detta anonymt via en whistleblowerfunktion, det vill säga en extern part som har bolagets uppdrag att undersöka om misstankarna stämmer. Eftersom gällande lagstiftning anger begränsningar i vad som får registreras gäller funktionen enbart för personer i ledande befattningar och nyckelroller.

Anmäl via e-post till https://svenskaretursystem.whistleblower.se/ eller telefon till +46 (0)770 45 56 71

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen för våra leverantörer. Uppförandekoden gäller alla våra affärspartners. Leverantörer och kunder måste, så långt det är möjligt, se till att även deras affärspartners och underleverantörer följer kraven. 

Ladda ner vår uppförandekod för leverantörer

Intern uppförandekod

Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen.  Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga medarbetare, oavsett om du är tillfälligt eller tillsvidareanställd.

Ladda ner vår interna uppförandekod