Hållbara finansiella placeringar

Svenska Retursystems uppdrag handlar om att effektivisera och minska dagligvarubranschens miljöpåverkan. För oss är det därför en självklarhet att även våra finansiella placeringar ska bidra till minskade utsläpp. 

Vi förvaltar cirka 600 miljoner kronor i pantmedel från systemet med returlådor och returpallar. Bolaget har sedan flera år tillbaka utmanat Danske Bank att hjälpa till att placera pantmedlen så att de bidrar till en hållbar framtid med fokus på klimatfrågan.

År 2016 introducerades hållbarhetsfonden Danske Invest European Corporate Sustainable Bond med Svenska Retursystem som kärninvesterare. Fonden har vuxit snabbt och är nu är en av de största europeiska fonderna som integrerar hållbarhet i traditionell analys och portföljförvaltning. År 2017 rankades fonden till Sveriges tredje mest hållbara av analysföretaget Morningstar.
 

Om DI Invest European Corporate Sustainable Bond:
Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil avseende miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer.