Vi hjälper livsmedelsbranschen att minska sitt klimatavtryck.

2020 sparade vårt system in motsvarande:

st

lastbilstransporter från
Ystad till Haparanda

Eller
år

av konstant bilkörning
utan avbrott

Eller
varv

runt jorden med en
fullsatt jumbojet

Genom att använda returlådor och returhelpallar istället för engångsemballage minskade branschen sina koldioxidutsläpp med 34.866 ton under 2020.

Klimatsmarta returlådor

Att minska livsmedelsbranschens koldioxidutsläpp är ett av våra viktigaste uppdrag. CO2e-utsläppen minskar med 78 procent när man väljer att transportera sina varor i våra returlådor istället för med motsvarande engångsemballage.

För varje rundtur inom Sverige är CO2e-besparingen 219 gram per låda.

Varje dag levererar vi ut cirka 500 000 returlådor, vilket därmed innebär en daglig reducering av utsläppen med drygt 100 ton. Returlådorna har ersatt över 2 miljarder engångsemballage sedan systemet startade 1997.

Beräkningarna är framtagna från en livscykelanalys från 2016.

Om livscykelanalysen för returlådor

Livscykelanalysen är framtagen av mastersstudenter från civilingenjörsprogrammet energi-miljö-management på Linköpings Universitet under 2016. RISE har granskat och verifierat analysernas genomförande och tillvägagångssätt, samt att de motsvarar ISO-standarden för LCA.

Ladda ner PDF

Klimatsmarta returhelpallar

En jämförelse mellan livscykelanalyserna för våra returhelpallar och EUR-pallar av trä inom livsmedelsindustrin visar att våra pallar ger lägre koldioxidutsläpp.

Beroende på vilken metod för livscykelanalys man väljer ser resultaten av koldioxidminskningen lite olika ut. Det beror på att man kan se på förbränningen av träråvara på olika sätt. Vi har valt att vara försiktiga och räkna vår koldioxibesparing enligt den traditionella LCA-metoden, som visar på att vår Helpall grå ger 10 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med motsvarande träpall.

För varje rundtur som en Helpall grå gör sparar branschen in 74 gram C02.

Om man istället jämför pallarna enligt den nyare GWPbio-metoden ger våra pallar 61 procent lägre utsläpp. I GWPbio tar man hänsyn till tidsaspekter och naturens upptag av CO2. 

Om livscykelanalysen för Hepall grå

Livscykelanalysen är framtagen av mastersstudenter från civilingenjörsprogrammet energi-miljö-management på Linköpings Universitet under 2017. RISE har granskat och verifierat analysernas genomförande och tillvägagångssätt, samt att de motsvarar ISO-standarden för LCA.

Ladda ner PDF