Pallar anpassade för automation

Våra pallar är standardiserade och anpassade för automatisk hantering. De tål hög påfrestning, är friktionssäkra och fungerar bra i frysmiljö. Pallarnas beräknade livslängd är 15 år. De avger inte damm eller träflisor vilket ger en mer hälsosam arbetsmiljö för alla som hanterar dem genom hela flödet. Helpall grå är anpassad att hanteras i pallställage.

Halvpallarna tvättas efter varje användning och passar därför särskilt bra för dagligvarubranschen och de lämpar sig väl för exponering i butik.

Helpallar

Helpall grå

Höjd:
150 mm
Vikt:
14,8 kg
Lastkapacitet:
1000 kg
Temperatur:
Tål från -35°C – +40°C utan förändringar i egenskaper
Pallar per modul:
17st
RFID:
UHF GEN2

Vad kostar det?

  • För Helpall grå betalas dygnshyra plus användaravgift och eventuell tvättavgift.
  • Användaravgiften varierar beroende på beställningsvolym. Om en pall hämtas direkt från grossist (direktflöde) utgår ingen avgift. 
  • Helpall grå är inte belagd med pant. 

Ladda ner prislista

Halvpallar

Halvpall svart (art-nr 22100)

Höjd:
151 mm +0, -3 mm
Vikt:
11,2 kg ± 2 %
Lastkapacitet:
2500 kg statiskt, 500 kg dynamisk (Ej anpassad för att stå i ställage utan en slavpall)
Temperatur:
-35°C – +40°C utan förändringar i egenskaper
Pallar per modul:
16 st

Halvpall svart (art-nr 22100)

Höjd:
150 mm
Vikt:
7,6 kg +/-3,4 %
Lastkapacitet:
2500 kg statiskt, 500 kg dynamisk (Ej anpassad för att stå i ställage utan en slavpall)
Temperatur:
-35°C – +40°C utan förändringar i egenskaper
Pallar per modul:
16 st

Halvpall svart brygg (art-nr 22200)

Höjd:
151 mm
Vikt:
11,2 kg ± 2 %
Lastkapacitet:
2500 kg statiskt, 500 kg dynamisk (Ej anpassad för att stå i ställage utan en slavpall)
Temperatur:
-35°C – +40°C utan förändringar i egenskaper
Pallar per modul:
16 st

Halvpall Iris (art-nr 22200)

Höjd:
150 mm
Vikt:
10,3 kg ± 2 %
Lastkapacitet:
2500 kg statiskt, 500 kg dynamisk (Ej anpassad för att stå i ställage utan en slavpall)
Temperatur:
-35° C till +40° C
Pallar per modul:
16 st
RFID:
2 st. (UHF gen 2) med GRAI-96 kod

Halvpall grå brygg (art-nr 22200)

Höjd:
150 mm +1 mm, -3 mm
Vikt:
8,4 kg ± 2 %
Lastkapacitet:
2500 kg statiskt, 500 kg dynamiskt (Ej anpassad för att stå i ställage utan en slavpall)
Temperatur:
-35°C – +40°C utan förändringar i produktegenskaper
Pallar per modul:
16 st
RFID:
Försedd med två RFID-taggar (UHF Gen 2) med GRAI-96 kod enligt GS1 standard

Vad kostar det?

  • För halvpallen betalas en användaravgift.
  • Halvpallen är även belagd med pant à 200 kr/st. Panten vidarefaktureras i alla led. Panten är inte momsbelagd.

Ladda ner prislista