img

Om Svenska Retursystems integritetspolicy vid rekrytering

Denna policy innehåller viktig information om Svenska Retursystem insamlande av dina personuppgifter när du söker jobb hos SRS. Mer specifikt förklarar denna policy vilka typer av personuppgifter som samlas in, hur personuppgifterna används och med vilka personuppgifterna delas. Den anger även vilka rättigheter du har. Ladda ner och läs mer.