img

Om oss

Tillsammans gör vi livsmedelskedjan hållbar

Vårt smarta, trygga och helt cirkulära system möjliggör att livsmedelsproducenter, grossister, butiker och restauranger kan arbeta tillsammans för att optimera livsmedelsbranschens varuflöden.

Alla parter samverkar för att det ska fungera så effektivt som möjligt och tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatpåverkan.

Vår vision är en hållbar framtid och med det som drivkraft arbetar vi systematiskt med att utveckla enkla, effektiva och hållbara lösningar för branschens lastbärarflöden.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag handlar om att effektivisera och miljöanpassa livsmedelsbranschens varuflöden.

Vår vision

Vår vision är en hållbar framtid.

Vår leverantörskod

Våra leverantörer och deras underleverantörer ska uppfylla vår uppförandekod för leverantörer.
Koden bygger på principerna i FN’s Global Compact som är internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt internationella miljöförordningar.

Visselblåsarfunktion

Svenska Retursystem har nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter. Berätta för oss om du misstänker att något fel begås av våra medarbetare, kunder eller samarbetspartners. Anmäl mutbrott, allvarliga tjänstefel hos våra medarbetare, illegal handel med våra produkter eller andra oegentligheter.

Anmäl till Svenska Retursystems Kundservice
E-post: kundservice@retursystem.se
Tel: 019-33 37 22

En anonym anmälan kan göras hos vår externa visselblåsarfunktion. Anmälan kommer då att hanteras av en fristående part. Anmäl på https://svenskaretursystem.whistleblower.se eller tel +46 (0)770 45 56 71

Vi är ISO-certifierade

För oss på Svenska Retursystem är det viktigt att ha ett miljöledningssystem som ger oss bra styrning i vårt miljöarbete. Vi har därför valt att certifiera oss enligt ISO14001.

SRS i korthet

Våra fina anläggningar ligger i Helsingborg, Mölnlycke, Örebro, Vaggeryd och Västerås. Anläggningen i Västerås är störst med sina 37 200 kvm2 Här finns även hela vår kundservice och order/planering här.
Vår senaste anläggning ligger i Vaggeryd och tas i bruk första kvartalet 2024.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm.

Startår: 1997
Antal anställda: 177
Omsättning 2022: 949 miljoner kronor
Antal kunder: 1500
Ägare: Till 50 procent vardera av Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) och Dagligvaruleverantörerna (DLF)

Vår hemsida

Vår hemsida har konfigurerats av Will & Skill. Våra bilder och filmer är tagna på våra anläggningar eller hos våra kunder. Vi vill tacka Maria och Tomas på Sånnagården i Helsingborg för studiebesöket tillsammans med härliga bilder från växthusen, Restaurang Yoko i Helsingborg för att vi fick ta de fina interiörbilderna på våra lådor i restaurangmiljö, Coop i Helsingborg och slutligen Everfresh för rundtur och automationsbilder. Vi vill även tacka fotograf Lars Jansson och Joakim Palm Larsson för härliga bilder. Tillsammans har ni alla bidragit till vår fina hemsida.