img
Man som står på kommandobrygg på anläggning

Om oss

Tillsammans gör vi livsmedelskedjan hållbar

Vårt smarta, trygga och helt cirkulära system möjliggör att livsmedelsproducenter, grossister, butiker och restauranger kan arbeta tillsammans för att optimera livsmedelsbranschens varuflöden.

Vår vision är en hållbar framtid och med det som drivkraft arbetar vi systematiskt med att utveckla enkla, effektiva och hållbara lösningar för branschens lastbärarflöden.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag handlar om att effektivisera och miljöanpassa livsmedelsbranschens varuflöden. Alla led i vårt cirkulära system samverkar för att det ska fungera så effektivt som möjligt. Vårt övergripande mål är att vara med och bidra till att minska branschens klimatpåverkan.

Vår vision

Vår vision är en hållbar framtid.

Våra kärnvärden

Enkelt

Vi erbjuder en förenklad hantering i varuflödet, från producent hela vägen ut till butik och restaurang. Vi är öppna och har tillit till andra människor. Vi strävar alltid efter att förenkla och förbättra. Det ska vara enkelt att arbeta med och vara kund hos oss.

Effektivt

Vi effektiviserar hela branschens varuflöden med våra lådor och pallar. Vi har respekt för pengar och resurser och vi tar ansvar för vårt handlande.

Hållbart

Vi driver en av de mest cirkulära verksamheterna i Europa. Hållbarhet genomsyrar alla beslut vi fattar, stora som små. Vi arbetar systematiskt med att minska vårt klimatavtryck och att skapa klimatvärde för våra kunder.

Vår uppförandekod

För oss på Svenska Retursystem är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Vi har därför tagit fram en intern uppförandekod som gäller samtliga anställda på bolaget.

Vår leverantörskod

Våra leverantörer och deras underleverantörer ska uppfylla vår uppförandekod för leverantörer.


Vår uppförandekod bygger på principerna i FN’s Global Compact som är internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter samt internationella miljöförordningar.

Visselblåsarfunktion

Svenska Retursystem har nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter. Berätta för oss om du misstänker att något fel begås av våra medarbetare, kunder eller samarbetspartners. Anmäl mutbrott, allvarliga tjänstefel hos våra medarbetare, illegal handel med Svenska Retursystems produkter eller andra oegentligheter.

Anmälan till Svenska Retursystems Kundservice
E-post: kundservice@retursystem.se
Tel: 019-33 37 22

En anonyma anmälan kan göras hos Svenska Retursystems externa visselblåsarfunktion. Anmälan kommer då att hanteras av en fristående part. Anmäl på https://svenskaretursystem.whistleblower.se eller tel +46 (0)770 45 56 71

Vi är ISO-certifierade

För oss på Svenska Retursystem är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Vi har därför tagit fram en intern uppförandekod som gäller samtliga anställda på bolaget..

SRS i korthet

Våra fina anläggningar ligger i Helsingborg, Mölnlycke, Örebro och Västerås. Anläggningen i Västerås är vår senaste och från och med januari 2022 finns även hela vår kundservice och order/planering här.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm.

Vår organisation är självstyrande, vilket i kort innebär att verksamheten styrs av medarbetarna tillsammans utan en ledningsgrupp. Vi arbetar i tvärfunktionella arbetsgrupper med olika kompentenser från olika team, funktioner och arbetsplatser.

Startår: 1997
Antal anställda: 171
Omsättning 2020: 723 miljoner kronor
Antal kunder: 1500
Ägare: Till 50 procent vardera av Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) och Dagligvaruleverantörers förbund (DLF)

Vår hemsida

Vår hemsida har konfigurerats av Will & Skill. Våra bilder och filmer är tagna på våra anläggningar eller hos våra kunder. Vi vill tacka Maria och Tomas på Sånnagården i Helsingborg för studiebesöket tillsammans med härliga bilder från växthusen, Restaurang Yoko i Helsingborg för att vi fick ta de fina interiörbilderna på våra lådor i restaurangmiljö, Coop i Helsingborg och slutligen Everfresh för rundtur och automationsbilder. Vi vill även tacka fotograf Lars Jansson och Joakim Palm Larsson för härliga bilder. Tillsammans har ni alla bidragit till vår fina hemsida.