Företagsfakta

Svenska Retursystems huvudkontor ligger i Stockholm. Våra produktions- och logistikanläggningar ligger i Helsingborg, Mölnlycke, Örebro och Västerås. Vår kundservice och order/planering sköts externt av företaget Sonat i Örebro.

Startår: 1997
Antal anställda: 171
Omsättning 2020: 723 miljoner kronor
Antal kunder: 1500
Ägare: Till 50 procent vardera av Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) och Dagligvaruleverantörrers förbund (DLF)

ISO14001:2015

Vi är certifierade enligt ISO14001:2015, en standard som ställer höga krav på att miljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och att ledningen tar ett större ansvar i frågorna. 

Ladda ner vårt certifikat