img

Styrelse

Vår Styrelse

Svenska Retursystem ägs till 50 procent vardera av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Representanter från våra ägare sitter i vår styrelse

Scandi Standard

Magnus Lagergren, ordförande

Guldfågeln

Peter Andersson

Sproud

Sara Berger

Returpack

Bengt Lagerman

Svensk Dagligvaruhandel

Karin Brynell

Coop

Peter Rosendahl

Dagab

Raymond Lundmark

ICA

Emma Lindström

Fazer Sverige

Mats Liedholm

Martin & Servera, adjungerad ledamot

Irene Waldemarson