img

Styrelse

Vår styrelse

Svenska Retursystem ägs till 50 procent vardera av Dagligvaruleverantörerna (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH). Representanter från våra ägare sitter i vår styrelse

Scandi Standard

Magnus Lagergren, ordförande

Blentagruppen

Peter Andersson

Sproud

Sara Berger

Bengt Lagerman

Svensk Dagligvaruhandel

Karin Brynell

Coop

Peter Rosendahl

Dagab

Raymond Lundmark

ICA

Emma Lindström

Fazer Sverige

Mats Liedholm

Menigo, adjungerad ledamot

Jonas Köhler

Valio Sweden

Robert Auselius