img

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Svenska Retursystem har nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter. Berätta för oss om du misstänker att något fel begås av våra medarbetare, kunder eller samarbetspartners. Anmäl mutbrott, allvarliga tjänstefel hos våra medarbetare, illegal handel med våra produkter eller andra oegentligheter.

Anmäl till Svenska Retursystems Kundservice
E-post: kundservice@retursystem.se
Tel: 019-33 37 22

En anonym anmälan kan göras hos vår externa visselblåsarfunktion. Anmälan kommer då att hanteras av en fristående part. Anmäl på https://svenskaretursystem.whistleblower.se eller tel +46 (0)770 45 56 71