Pressmeddelande 28 maj 2020

Biogaslastbilar rullar i Svenska Retursystems flöden

Nu rullar två tunga biogasbilar i Svenska Retursystems flöden. Satsningen på biogasfordon är ett viktigt steg för att nå bolagets mål om hundra procent fossilfria inrikestransporter år 2025.

På Svenska Retursystems uppdrag trafikerar två av DHLs lastbilar sträckan Mälardalen – Helsingborg tankade med flytande biogas. Biogas är ett fossilfritt drivmedel med låg klimatpåverkan som produceras av bland annat matavfall, slaktavfall och avloppsslam.

– Vi hjälper livsmedelsbranschen att effektivisera och minska klimatbelastningen från sina varuflöden. Genom biogasbilarna tar vi ett litet men viktigt steg mot vårt mål att ha fossilfria inrikestransporter inom fem år, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

Genom satsningen på biogas räknar Svenska Retursystem med att minska utsläppen av klimatgaser med 156 ton per år. Det motsvarar 2,5 procent av totalen på bolagets inrikestransporter. Idag är ungefär 40 procent av Svenska Retursystems inrikestransporter fossilfria. Biogasbilarna har dessutom cirka 70-80 procent lägre utsläpp av partiklar jämfört med diesel och HVO.

Svenska Retursystem samarbetar sedan flera år med DHL som kör merparten av Svenska Retursystems transporter. DHL planerar att investera i fler tunga fordon som drivs på flytande biogas den närmaste treårsperioden.

–Vi är glada över att Svenska Retursystem vill göra den här satsningen på biogas tillsammans med oss. Vi kommer fortsätta våra investeringar i tunga biogasbilar och räknar med att det kommer att bidra till att halvera våra utsläpp till 2025, säger Maria Nilsson Öhman, hållbarhetschef på DHL Freight Sverige.

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980