Nyhet 24 april 2017

Hållbarhetsredovisningen 2016 publicerad

Nu är vår hållbarhetsredovisning granskad och klar. Under året lyckades vi med flera viktiga steg mot vår vision En hållbar framtid

•En process för att återanvända plasten från uttjänta lådor in i produktion av nya ger ett slutet cirkulärt system för plasten.
•Våra livscykelanalyser uppdaterades och visar att våra returlådor sparade in hela 28 700 ton CO2 för branschen. •Flera viktiga transportflöden flyttades från väg till järnväg.

Svenska Retursystems årliga hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2016 utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen har upprättas i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer.

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980