Pressmeddelande 24 februari 2022

Milstolpe för Svenska Retursystem - nya kompetenscentrum i Västerås har nu tagit över ansvaret för logistikstyrningen.

Milstolpe för Svenska Retursystem - nya kompetenscentrum i Västerås har nu tagit över ansvaret för logistikstyrningen.

Trots utmaningar med pandemin har Svenska Retursystem etablerat ett kompetenscentrum på anläggningen i Västerås. 20 nya medarbetare ansvarar nu för daglig planering, kundservice, saldokontroll och kundreskontra i en medarbetarstyrd organisation.

”En milstolpe. För första gången i vår historia så har vi fullt eget ansvar för logistikflödet och teamen arbetar utifrån principerna för ett självledarskap", säger Fredrik Thapper, Supply Chain manager på Svenska Retursystem.

Under fjolåret rekryterades cirka 20 medarbetare som i januari tog över hela ansvaret. Medarbetarna har under hösten utbildats av det externa företaget som tidigare skötte uppdraget.

”Det har varit och kommer fortsatt vara en riktigt häftig resa! Hösten har varit väldigt intensiv och utmanande, men samtidigt mycket rolig, säger Pernilla Lindström", Customer Service and Planning Manager, Svenska Retursystem

Att arbeta med självledarskap och medarbetarstyrning är sedan flera år tillbaka en del i Svenska Retursystems kulturresa. Grunden är att varje medarbetare tillsammans med sina kollegor får ansvar att forma hur uppdraget ska lösas och hur gruppen tillsammans når sina resultat och mål.  

Nu är teamen verkligen i full gång med att driva och själva ta ansvar för verksamheten samtidigt som de bygger sina team själva och vidareutvecklar sina arbetssätt och metoder”, fortsätter Pernilla Lindström.

Att bygga ett eget kompetenscentrum är ett strategiskt steg för att bygga en långsiktig och bred logistikkompetens inom Svenska Retursystems helt cirkulära flöde.

Kontakt
Fredrik Thapper, Supply Chain Manager, Svenska Retursystem fredrik.thapper@retursystem.se
Pernilla Lindström, Customer Service and Planning Manager, Svenska Retursystem pernilla.lindstrom@retursystem.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980