Nyhet 9 februari 2017

Plasten från återvunna pallar har ett högt andrahandsvärde

Företaget Swerec har fått medias uppmärksamhet då det visat sig att de inte hållit sitt avtal med FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) om att 80 procent av hushållsplasten ska återvinnas. Även vi på Svenska Retursystem har Swerec som leverantör för att ta återvinna industriplasten från våra pallar.

Svenska Retursystems grå returpall i plast (Helpall Grå) används om och om igen. Den har en medellivslängd på 15 år och används i flödet mer än 100 gånger. Om en pall går sönder lagar vi den alltid. När pallen är helt uttjänt skickar vi den för återvinning. Pallarna består av industriplast och metall som har ett högt värde på marknaden för återvunnet material. Att återvinna pallarna har därför inte bara ett miljömässigt värde, utan det finns även ett starkt ekonomiskt incitament.

Svenska Retursystem strävar efter att inom kort ha ett slutet system, där vi kan återanvända plasten från våra uttjänta pallar vid tillverkningen av nya pallar. Sedan ett drygt år tillbaka har vi lyckats skapa ett sådant slutet cirkulärt system för våra returlådor.

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980