Pressmeddelande 16 april 2021

Rekordstora koldioxidbesparingar tack vare ökad användning av livsmedelsbranschens cirkulära retursystem

Coronapandemins påverkan på dagligvaruhandeln ledde till att rekordstora volymer av livsmedel distribuerades returpallar och i returlådor under året som gick. Svenska Retursystems integrerade årsredovisning visar på ett framgångsrikt år med god lönsamhet och stora koldioxidbesparingar för branschen.

– Efter ett intensivt år med hög efterfrågan på vårt cirkulära system fortsätter vi att investera mot vår vision om en hållbar framtid. Under kommande år bygger vi ut och effektiviserar för att möta en fortsatt ökad efterfrågan, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Idag publicerar Svenska Retursystem sin integrerade årsredovisning. Genom att rapportera enligt Integrerad rapportering (IR) redovisar bolaget inte bara förra årets finansiella resultat utan fokus i rapporten ligger på att kommunicera bolagets cirkulära affärsmodell, strategi och styrning för att skapa långsiktig hållbarhet och värde över tid.

– Med vår integrerade årsredovisning vill vi ge en holistisk och transparent beskrivning av vår verksamhet där vi inte bara redovisar det finansiella läget utan snarare fokuserar på vår potential och hur vi skapar hållbarhet och värde för våra intressenter, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Rapporten har upprättats i enlighet med International Integrated Reporting Framework och har reviderats i sin helhet, gällande såväl finansiella som hållbarhetsmässiga resultat, av Grant Thornton.
Läs rapporten här.

Om resultatet för 2020
Som en konsekvens av Coronapandemin ökade försäljningen av returlådor kraftigt med 8,2 procent och Helpall grå med 23,7 procent under 2020. Ju fler som använder returlådor och returpallar, desto större blir branschens klimatbesparing. Under året sparade branschen in motsvarande 35.000 ton CO2e genom att använda returlådor och returpallar, vilket är en ökning med 9,5 procent jämfört med 2019.

Kontakt
Anna Elgh, vd, Svenska Retursystem anna.elgh@retursystem.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980