Pressmeddelande 1 april 2019

Retursystemet är igång inom restaurangbranschen

Dagligvarubranschens gemensamma retursystem för varuflöden implementeras inom restaurang och storkök. Från och med idag distribueras delar av frukt- och grönsakssortimentet från livsmedelsgrossisterna till restaurang och storkök i returlådor.

–Retursystemet har skapat hållbara varuflöden i dagligvarubranschen sedan många år. Därför är det riktigt glädjande att även restaurangbranschen nu anslutit sig till systemet, säger Victoria Lindh, projektledare på Svenska Retursystem.

Från och med den 1 april distribuerar livsmedelsgrossisterna delar av frukt- och grönsakssortimentet ut till restauranger och storkök i returlådor. Efter hand skalas systemet upp inom nya segment. Syftet är att minska resursanvändningen och öka hållbarheten i branschen. Systemet är baserat på pant.

Fördelar med returlådor:

  • Minskat matsvinn
    Den stabila konstruktionen i returlådorna skyddar innehållet och minskar kross. Då lådorna släpper igenom luft minskar fukten och livsmedlen håller sig fräscha och får längre hållbarhet.
  • Cirkulärt system
    En returlåda används i snitt över 150 gånger ochhar en livslängd på 15 år. Lådor som går sönder lagas. När lådan till slut kasseras mals plasten ned och används vid tillverkningen av nya lådor.
  • Bättre för arbetsmiljön
    Returlådorna är enkla att lyfta, bära och plocka ur. Användarna slipper stå och dra bort tejp, vika ihop kartonger och använda kniv för att öppna kartonger.

Livsmedelsgrossisterna
Livsmedelsgrossisterna för restaurang och storkök är en branschorganisation som samlar företag som distribuerar livsmedel till restaurang- och storköksbranschen. I föreningen ingår Martin & Servera, Menigo, Svensk Cater, Axfood Snabbgross, Chefs Culinar och Mårdskog & Lindqvist.

Kontakt
Victoria Lindh, projektledare på Svenska Retursystem victoria.lindh@retursystem.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980