Nyhet 13 mars 2020

Så agerar Svenska Retursystem med anledning av spridningen av Corona-viruset

Svenska Retursystem följer löpande utvecklingen av spridningen av Corona, Covid-19. Vi har tagit fram strikta riktlinjer för våra medarbetare och externa besökare på våra arbetsplatser för att minimera risken för spridning på våra arbetsplatser.

Vårt fokus är både proaktiv riskminimering och konkreta handlingsplaner om någon medarbetare skulle drabbas av smitta för att säkerställa vårt leveransåtagande.

Några åtgärder:

  • Medarbetare som varit utsatta för risk för smitta ska jobba hemifrån 2 veckor.
  • Medarbetare uppmanas stanna hemma vid luftvägsproblem, hosta och feber.
  • Alla externa besökare på våra arbetsplatser måste fylla i en hälsodeklaration innan de får komma in.
  • Vi för en kontinuerlig dialog med våra transportörer och ställer krav på att de följer samma riktlinjer som vi.

Om ni har funderingar eller frågor kring hur vi hanterar situationen är ni välkomna att kontakta

kundservice@retursystem.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980