Pressmeddelande 8 juni 2017

Svenska Retursystem har lanserat SMART Pooling

Första etappen av SMART Pooling är lanserad. Användare av Svenska Retursystems returhelpall, Helpall grå, rapporterar nu i den nya digitala plattformen. Plattformen kommer att ge stora tidsvinster och kostnadsbesparingar i hela lastbärarkedjan.

SMART Pooling är en branschgemensam plattform som ger dagligvarubranschen ökad kontroll på alla olika typer av lastbärare, t ex pallar, mejerivagnar och rullburar.I måndags lanserades SMART Pooling och alla användare av Helpall grå rapporterar nu i den nya plattformen.

– Med SMART Pooling möter vi framtida krav på effektiva varuflöden. Plattformen möjliggör för producenter, grossister, butiker och restauranger att lätt kunna hålla reda på var deras lastbärare befinner sig i livsmedelsflödet i realtid. Försvunna lastbärare innebär båda ekonomiska och miljömässiga bekymmer, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

SMART Pooling är inte begränsad till Svenska Retursystems egna produkter.I princip alla returenheter kan följas i plattformen. Bergendahls, som varit pilotkund för projektet, har också valt att börja rapportera transaktioner och få kontroll på såväl EUR-, CHEP- som LPR-pall i SMART Pooling. Bergendahls ser stora besparingar i tid och pengar genom att använda SMART Pooling.

– Systemet har underlättat vårt arbete rejält. Med SMART Pooling får vi bättre kontroll, spårbarhet och en god överblick, säger Stefan Karlsson, logistikutvecklingschef på Bergendahls.

Om SMART Pooling
Vad är det?
Ett administrativt verktyg – en digital plattform – för hantering av dagligvarubranschens olika lastbärare, exempelvis returpallar, rullburar, träpallar, mejerilådor och pallkragar i olika system.

Varför behövs det? För att få ökad kontroll och förenkla administrationen för alla typer av lastbärare, vilket ger stora tidsvinster och kostnadsbesparingar i dagligvarubranschen.

Hur funkar det?
I systemet samlas all information om respektive lastbärarsystem på ett ställe, vilket förenklar hanteringen.

Vem kan använda? Alla dagligvarubranschens producenter, grossister, butiker, restauranger och storhushåll kan använda systemet.

Hur har utvecklingen gått till? Plattformen har utvecklats i nära samarbete med kunderna, i kundreferensgruppen sitter representanter från de stora grossisterna och producenterna, bland andra ICA, Coop, Arla, och Coca Cola.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Elgh, VD Svenska Retursystem, anna.elgh@retursystem.se
Stefan Karlsson, Logistikutvecklingschef, Bergendahls,stefan.karlsson@bergendahls.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980