Nyhet 29 april 2019

Svenska Retursystem publicerar integrerad Års- och hållbarhetsredovisning för 2018

I år har vi valt att integrera vår Års- och hållbarhetsredovisning. Med vårt nya sätt att rapportera behandlar vi frågor som har eller kan ha en väsentlig inverkan på vår förmåga att skapa värde över tiden.

I rapporten kan du också läsa om att vi tog flera viktiga steg mot vår vision om en hållbar framtid under 2018:

  • Genom vår återanvändning av lastbärare sparade vi in 30.359 ton CO2e för branschen.
  • Klimatavtrycket från en rundtur för en returlåda minskade från 72 till 61 gram CO2e.
  • Vi säkrade flera viktiga kunder inför 2019 och därmed en möjlighet att fortsätta minska livsmedelsbranschens klimatavtryck. Bland annat bestämde sig livsmedelsgrossisterna, som distribuerar livsmedel till restaurang och storkök, för att börja leverera i returlådor, och Coca-­Cola beslutade sig för att ersätta sina träpallar med returpallar.

 Rapporten har upprättats i enlighet med International Integrated Reporting Framework.

Läs rapporten här.

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980