Nyhet 25 september 2017

Svenska Retursystem rapporterar från årets Äppelmarknad i Kivik

I helgen ägde Äppelmarknaden i Kivik rum och vi på Svenska Retursystem var på plats för att lära oss mer om den svenska äppelbranschen. Äppelmarknaden startade för 30 år sedan för att stärka ställningen för svenska äpplen. 

–Konsumenter i Sverige har de senaste åren blivit riktigt bra på att efterfråga svenska äpplen. Nu vill vi gå ett steg längre och utbilda konsumenterna om olika äppelsorter, berättar Äppelrikets vd Henrik Stridh. Framöver vill Äppelriket att alla ska känna skillnad på smaken av t ex Elise, Ingrid Marie eller Santana och att vi ska längta efter att varje ny säsongs äppelsort ska komma ut i butiken.

Äppelriket samlar drygt 90 skånska äppelodlare i en ekonomisk förening. Vi träffar en av dem, Erika Tufwesson, som sedan två år driver gården Björkenäs strax utanför Simrishamn. Erika har en stark tro på svensk fruktodling och att konsumenters efterfrågan på svensk frukt kommer att fortsätta öka. Odlingen har gått i arv i generationer och sedan Erika tagit över har hon valt att arbeta mer effektivt och satsa på ett begränsat antal sorter.

Stefan Martinsson kategoriansvarig för Frukt på ICA tycker att Erika är inne på helt rätt spår. Han tycker att det är viktigt att vi Sverige satsar på att enbart odla äppelsorter som är unika för Sverige, som passar våra förhållanden och som är lagringsdugliga. Stefan berättar att äppelodlingarna i Skåne höll på att dö ut för 20 år sedan, men att det under senare år skett en välbehövlig föryngring av branschen och äppelodlarna blivit mycket bättre på att lyssna in vad konsumenter efterfrågar. Äppelmarknaden har varit med och bidragit starkt i det arbetet.

Äppelmarknaden i Kivik är en mötesplats för alla som har en koppling till äpplen, allt från odlare, konsumenter, och branschfolk. 

–Det är lika fantastiskt varje år, säger Agne Åberg, inköpare av svensk frukt på Everfresh, som besökt marknaden många gånger. Här samlas all kompentens om äppelodling på en och samma plats. För mig som inköpare är det otroligt värdefullt att få kontakt med de människor som odlar produkterna vi säljer. Dagens konsumenter kräver att vi har kontroll över hela kedjan och för mig som inköpare känns det stimulerande och roligt att få en personlig kontakt med odlarna.

Vi lämnar årets Äppelmarknad med nya kunskaper om äpplen och många nyfunna vänner inom äppelbranschen. Vi längtar redan tillbaka till nästa år!

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980