Pressmeddelande 3 februari 2021

Svenska Retursystem rekryterar och expanderar i Västerås

För att möta en ökad efterfrågan utökar Svenska Retursystem sin logistikverksamhet i Västerås. Under våren byggs anläggningen ut för att få plats med fler kontorsplatser och utökad lageryta. Bolaget kommer även etablera ett Customer Planning & Support center och rekrytera ett tjugotal tjänstemän kommande halvår.

–Vi har ett väldigt spännande år framför oss. Det känns fantastiskt roligt att vi satsar så stort här i Västerås. Vårt nya Customer Planning and Support Center kommer bli hjärtat i styrningen av vår logistik både i Sverige och internationellt, säger Fredrik Thapper, Supply Chain Manager på Svenska Retursystem.

Idag ansvarar företaget Sonat i Örebro för kundservice, saldokontroll och den dagliga planeringen. De har varit en viktig del i retursystemets framgångar sedan starten för cirka 20 år sedan. Att Svenska Retursystem nu väljer att ta hem verksamheten beror på att man vill skapa bättre förutsättningar att bygga en långsiktig och bred logistikkompetens inom bolaget.

Samtidigt som Svenska Retursystem utökar antalet kontorsplatser byggs även anläggningen ut. Under senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt och för att möta den ökade efterfrågan måste kapaciteten ökas.

–Vi är glada över att vi kommit igång med utbyggnaden av vår anläggning så att vi kan säkra vår kapacitet och möta den ökande efterfrågan på våra smarta och hållbara lastbärare, säger Patrik Halt, chef region mitt på Svenska Retursystem.

Utbyggnaden på omkring 7 200 kvm sker i samarbete med Mileway och Logistic Contractor. En stor del av den nya ytan kommer att användas som lager. Med en utökad lageryta minskar behovet att flytta gods mellan Svenska Retursystems olika anläggningar i Sverige vilket därmed minskar utsläppen av koldioxid.

Om Svenska Retursystem
Svenska Retursystem är det smarta kretsloppet för landets livsmedel. Över hälften av landets färskvaror distribueras med retursystemets klimatsmarta lastbärare. Läs mer på www.retursystem.se.

Kontakt
Fredrik Thapper, Supply Chain Manager, Svenska Retursystem,  fredrik.thapper@retursystem.se
Patrik Halt, Chef region mitt, Svenska Retursystem,  patrik.halt@retursystem.seOm oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980