Pressmeddelande 11 juni 2020

Svenska Retursystem skänker coronapengar till Svenska Turistföreningen

Svenska Retursystems verksamhet har inte påverkats negativt under Coronavåren. Därför väljer företaget att skänka en stor del av det stöd bolaget fått i form av ersättningar och skattelättnader under pandemin till Svenska Turistföreningen, STF.

Svenska Retursystem hör till ett av de företag som har haft turen att inte påverkas negativt under Coronavåren. Trots detta har bolaget liksom alla andra arbetsgivare fått ekonomiskt stöd i form av ersättningar och skattelättnader. Då pengarna inte har behövts har man internt beslutat att skänka dem vidare. Då ett av retursystemets ben verkar i restaurangbranschen ville man hitta ett sätt att stötta den mycket hårt drabbade besöksnäringen.

–När vi förstod att STF hade det tufft kändes de som ett självklart val att skänka våra pengar till deras fantastiska arbete för svensk hållbar turism. Nu uppmanar vi fler företag som klarat sig bra under krisen att göra samma sak, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Svenska Retursystem har valt att ge samtliga 190 anställda ett presentkort hos STF som sommargåva. På så sätt hoppas man att medarbetarna ska kunna upptäcka Sverige och tillbringa en hållbar semester på hemmaplan. Företaget har även donerat en summa pengar till STF.

–I 135 år har vi guidat, inspirerat och kittlat människors nyfikenhet samt påmint beslutsfattare om naturens viktiga förutsättningar. Stödet från Svenska Retursystem är värdefullt för att vi alla ska kunna fortsätta uppleva hela Sverige, säger Maria Roos Jernberg, vice generalsekreterare på Svenska Turistföreningen.

Om STF

STF är en ideell medlemsförening som arbetar för att alla ska ha tillgång till Sveriges natur och kultur, idag och i framtiden. Det kräver bland annat bättre möjligheter att turista hållbart, bra boenden runt om i landet, att slå vakt om allemansrätten och inte minst inspiration och guidning till nya äventyr.


Konta
kt
Brita Forsström, kommunikationsansvarig, Svenska Retursystem, brita.forsstrom@retursystem.se
Jenny Engström Pressansvarig, Svenska Turistföreningen, jenny.engström@stfturist.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980