Pressmeddelande 9 april 2018

Svenska Retursystems fond bland Sveriges mest hållbara 2017

Danske Invest European Corporate Sustainable Bond placerar sig på tredje plats i Morningstar årliga rankning över fonder med högst hållbarhetsvärde i Sverige. Fonden startades 2016 med Svenska Retursystem som kärninvesterare.

Svenska Retursystem förvaltar över 600 miljoner kronor i pantmedel från systemet med returlådor och returpallar. Bolaget har sedan flera år tillbaka utmanat Danske Bank att hjälpa till att placera pantmedlen så att de bidrar till en hållbar framtid med fokus på klimatnytta. Med Svenska Retursystem som kärninvesterare introducerade Danske Bank räntefonden DI Invest European Corporate Sustainable Bond i juni 2016.

– Vi är både stolta och glada över att Morningstar rankar vår fond som en av de mest hållbara 2017. Det visar att vi tillsammans med Danske Bank tagit fram riktigt bra kriterier för vår fond som genererar hållbarhetsnytta på riktigt, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Morningstars fondbetyg baseras på hur väl de företag som fonden äger aktier i lyckas hantera ESG-frågor (environmental, social, and governance) enligt analysfirman Sustainalytics. Kombinerat med Morningstars data om fondernas exakta innehav räknas ett snittbetyg fram, fondens så kallade hållbarhetsvärde.

Läs mer om Morningstars rankning här.

Intresset för fonden har varit stort från bankens övriga nordiska kunder. I början på 2018 hade fonden vuxit från 53 till 583 miljoner Euro sedan starten 18 månader tidigare. Fonden är därmed en av de största europeiska fonderna som integrerar hållbarhet i traditionell analys och portföljförvaltning.

Om DI Invest European Corporate Sustainable Bond:
Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil avseende miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer.

Kontakt
Brita Forsström, presskontakt, Svenska Retursystem brita.forsstrom@retursystem.se 0733-908 980
Anna Elgh, vd, Svenska Retursystem anna.elgh@retursystem.se 0703-074 452

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980