Nyhet 18 april 2018

Svenska Returystsem publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Nu är Svenska Retursystems Års- och hållbarhetsredovisning granskad och klar. 2017 var händelserikt år, då vi lyckades ta flera viktiga steg mot vår vision om en hållbar framtid.

  • Vi invigde vår nya automatiserade logistik- och produktionsanläggning ”Hållbara Aros” i Västerås.
  • Vårt system med återanvändning av pallar och lådor sparade in 28 200 ton koldioxid för dagligvarubranschen
  • Vi lanserade vår digitala plattform SMART Pooling som ska ge bättre kontroll av olika typer av lastbärare. Projektet blev nominerat till CIO Awards som Årets hållbara projekt.
  • Vår hållbarhetsfond hos Danske Bank placerade sig på tredje plats i Morningstar årliga rankning över fonder med högst hållbarhetsvärde i Sverige 2017.
  • Vi firade 20 år i delningsekonomin


Vår års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2017 utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer och med den senaste uppsättningen av kriterier, GRI-Standards, alternativ Core.

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980