Pressmeddelande 18 januari 2021

Tommy Nordbergh Åkeri ny transportör för Svenska Retursystem i region syd

Tommy Nordbergh Åkeri AB, som är en del av Tempcon Group, kommer att ansvara för Svenska Retursystems inrikestransporter i södra Sverige med start den 1 maj. Det står klart efter en omfattande upphandling av retursystemets inrikestransporter.

– Det är glädjande att vi kan lyfta in en ny aktör för våra inrikestransporter. Tommy Nordbergh Åkeri möter våra högt ställda krav när det handlar om hållbarhet, leveransprecision och kostnadseffektivitet. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete, säger Daniel Briland, transportchef på Svenska Retursystem.

Under 2020 genomförde Svenska Retursystem en omfattande upphandling av sina inrikestransporter. Nu har ett treårsavtal tecknats med Tommy Nordbergh Åkeri om att ansvara för transporterna till och från Svenska Retursystems logistikanläggningar i Mölnlycke och Helsingborg samt tillhörande externlager. Avtalet börjar gälla från och med den 1 maj 2021.

–Vi ser verkligen fram emot att ta oss an detta uppdrag. Liksom Svenska Retursystem drivs vi av att hitta klimatsmarta logistiklösningar. Vi tror också att vår lokala anknytning i regionen kommer att vara värdefull för att genomföra detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt, säger Jonas Råstedt, vd på Tommy Nordbergh Åkeri.

För att landets livsmedelslogistik ska fungera smidigt är det av stor vikt att leveranserna av lastbärare når ut till retursystemets användare i tid. Vid valet av Tommy Nordbergh Åkeri var leveranssäkerhet och tillgänglighet till kund avgörande faktorer. En annan avgörande faktor var arbetet med fossilfria transporter, där Svenska Retursystem premierar el, vätgas och biogas.

– Vi hade ett stort fokus på att hitta en partner som kan ta oss till vårt mål om fossilfria inrikestransporter år 2025 med så hållbara bränslen som möjligt. Att vi valde Tommy Nordbergh Åkeri beror till stor del på att de kunde presentera en plan för att nå målet med en betydande andel el och biogas, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

Svenska Retursystem har sedan många år ett gott samarbete med DHL, som även i fortsättningen kommer att vara retursystemets samarbetspartner för transporter till och från logistikanläggningarna i Västerås och Örebro.

Om Tommy Nordbergh Åkeri AB
Tommy Nordbergh Åkeri, som är en del av Tempcon Group, utför olika typer av logistikuppdrag med kärnverksamhet i tempererade livsmedelstransporter. Företaget har 450 medarbetare, huvudkontoret ligger i Hjärnarp. Läs mer på www.tnordbergh.se


Kontakt

Daniel Briland, Transportchef, Svenska Retursystem 070- 392 21 00 daniel.briland@retursystem.se
Jonas Råstedt, VD, Tommy Nordbergh Åkeri 070- 925 87 03 jonas.rastedt@tnordbergh.se

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980