Pressmeddelande 9 juni 2017

Växande intresse för Danske Banks hållbarhetsfond

Efter att Svenska Retursystem haft en aktiv dialog med Danske Bank om en tydligare koppling mellan riktig hållbarhetsnytta och val av investering, introducerade Danske Bank en helt ny räntefond med hållbarhetsförtecken under 2016. På mindre än ett år har fonden vuxit från 53 till 330 miljoner Euro och intresset för fonden bara växer bland bankens nordiska kunder.

– Att nå 300 miljoner Euro på mindre än ett år är en prestation oavsett vilken fond det handlar om. Vi är glada att Svenska Retursystem tog initiativet till fonden som blivit en stor framgång, eftersom allt fler av våra kunder vill ta ett aktivt hållbarhetsansvar, säger Tommy Mikelsen, Institutional Clients på Danske Bank.

Svenska Retursystem förvaltar cirka 600 miljoner kronor i pantmedel från systemet med returlådor och returpallar. Bolaget har sedan några år tillbaka utmanat Danske Bank att hjälpa till att placera pantmedlen så att de bidrar till en hållbar framtid med fokus på koldioxid. Förra året introducerade Danske Bank därför en helt ny räntefond, Danske Invest European Corporate Sustainable Bond, med Svenska Retursystem som kärninvesterare. Fonden investerar i företag som arbetar med CO2-reduktion på ett effektivt sätt i sin verksamhet eller för sin bransch. Det kan också handla om att investera i företag som utvecklar ny teknik med fokus på CO2-reduktion.

– Ett av våra viktigaste uppdrag är att minska dagligvarubranschens koldioxidutsläpp. Därför var det en självklarhet för oss att även våra finansiella placeringar skulle vara med och bidra till minskade utsläpp. Det är glädjande att så många andra företag uppskattat detta och också väljer att satsa på hållbara placeringar, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem.

Redan 2015 gjorde Danske Bank en första analys av CO2-avtrycket från Svenska Retursystems placeringar och en fjärdedel av dåvarande placeringar flyttades till fonder med miljöförtecken. Idag ligger 80 procent av AB Svenska Retursystems investeringar i Danske Invest European Corporate Sustainable Bond, resterande 20 procent ligger i andra fonder med hållbarhetsförtecken.

Kontakt:
Anna Elgh, vd Svenska Retursystem anna.elgh@retursystem.se0703-074 452Tommy Mikelsen, Institutional Clients, Danske Bank tommy.mikelsen@danskecapital.com070-670 23 26

Om oss

Svenska Retursystem driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor. Alla aktörerer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt. Distributionen sker med returlådor och returpallar.

Presskontakt

Brita Forsström
brita.forsstrom@retursystem.se
Tel: 0733-908 980