img

Innovation

Vi ligger i framkant

SRS försöker att alltid ligga i framkant när det handlar om att hitta nya innovativa lösningar för att skapa en effektiv och hållbar livsmedelskedja.

Vi har sedan starten av bolaget en stark entreprenörsanda och är alltid på jakt efter att hitta nya smarta sätt att skapa effektivitet och nytta för branschen.

Genom att skapa nya digitala lösningar vill vi hjälpa våra användare att spara både tid och pengar och i slutändan en bättre miljö och hälsosammare arbetsplatser.

Ökad spårbarhet på våra lådor

Att öka spårbarheten på våra lådor och pallar är något som är viktigt både för oss och för er som är våra kunder. Med bättre spårbarhet skapar vi möjligheter att följa en låda och pall med varor från start till mål, vi kan öka kontrollen och därmed effektiviteten på våra lådor och pallar.

En ny teknik för spårbarhet och individmärkning vi har tittat närmare på och även inlett tester med är Wiliot. Wiliot är en teknik som består av en etikett med ett smart chip, kombinerad med en avancerad molntjänst för analys och hantering av data. Wiliots chip är banbrytande eftersom det bygger på blåtand och inte kräver något batteri utan istället får energi från radiovågor. Avläsningsutrustning läser automatiskt av information på uppmärkta lådor och pallar när de passerar i närheten av en avläsningspunkt. Utöver position kan även temperatur beräknas vid avläsning med hjälp av avancerad AI teknik, något som är värdefullt för hela livsmedelsbranschen.