img

Grossist & Returkund

Grossist

Du som är grossist är en viktig kugge i hjulet för att få retursystemet att fungera, inte minst för returflödet av lådor och pallar. Som grossist tar du emot lådor och pallar och skickar dem vidare till en butik eller restaurang och sedan tillbaka och vidare till våra logistikanläggningar för tvätt och lagning.

Våra pallar och lådor är anpassade för både automatiserade och manuella flöden, de är lätthanterliga i hela logistikkedjan och ger god fyllnadsgrad i era lastbilar. Du som hanterar våra pallar och lådor gör en insats för både miljön och för dina anställda!

Apelsiner i hellåda svart hos producent Everfresh

Bli returkund

Som returkund är det du som samlar ihop använda lådor och pallar från butiker och restauranger och skickar tillbaka till SRS logistikanläggningar.


Kontakta oss så tittar vi på hur en lösning för just ditt företag ser ut.

Nya kundavtal

Under 2024 uppdaterar vi våra kundavtal för alla inrikes kunder. De nya avtalen är mer lättillgängliga och användarvänliga, med tydligt definierade ansvarsområden för alla inblandade parter.

Det nya Kundavtalet ersätter de nuvarande Användaravtalet och Returavtalet.

SRS lådor

Våra lådor är utformade för både människorna och maskinerna som hanterar dem. Deras stabila konstruktion skyddar innehållet och tack vare att de släpper igenom luft minskar fuktigheten och livsmedlen håller sig fräscha länge.

SRS pallar

Våra pallar är standardiserade och anpassade för automatisk hantering. De tål hög påfrestning, är friktionssäkra och fungerar bra i frysmiljö.

Smart Pooling / Kundwebben

Logga in på vår kundwebb Smart Pooling och håll reda på dina beställningar.

I vår användarmanual för Smart Pooling hittar du instruktioner för allt från hur du loggar in till hur du beställer lådor och pallar samt hur du beställer hämtning av tomma lådor och pallar.

Vad kostar det?

  • För våra lådor och halvpallar betalas en användaravgift plus pant.

  • För Helpall grå betalas dygnshyra plus användaravgift och eventuell tvättavgift. Helpallarna är inte belagda med pant.

Instruktioner

Nedan finner du instruktioner och manualer för dig som är grossist och/eller returkund.

Instruktioner för returflödet

Instruktioner för dig som är returkund till Svenska Retursystem.

Regelverk för returkunder

Detta är en bilaga till det returavtal som Svenska Retursystem ingått med sina kunder gällande hantering av returenheter, det så kallade ”Returavtalet”.

Information om nya Kundavtalet

Under 2024 kommer vi att uppdatera våra kundavtal. Här finner du mer information om vad det innebär för dig som är inrikes kund hos oss.

Lasta rätt

Här är en checklista om hur du lastar SRS lådor och pallar på rätt sätt. Skriv gärna ut den och sätt upp på väggen.

Sortera rätt

Instruktioner som hjälper dig som är sorterare att sortera Helpall grå på rätt sätt. Skriv gärna ut och sätt upp på väggen.

Alla pallar räknas

Instruktioner till transportörer om hur systemet med Helpall grå fungerar. Skriv gärna ut och sätt upp på väggen vid din lastplats.